Spotkanie wspólnot "Zjednoczeni przez Miłość"

Zjednoczeni przez Miłość
data12.04.2017 08:47

(fot. Zjednoczeni przez Miłość)

"Zjednoczeni przez Miłość" to dwudniowe spotkanie charyzmatyczne, które zgromadzi kilkadziesiąt wspólnot i kościołów chrześcijańskich z Polski. To czas braterskich więzi i budowania jedności Kościoła. To przestrzeń, w której chrześcijanie będą pogłębiać wzajemne relacje poprzez wspólną modlitwę i wymianę doświadczeń.

 

Idąc za słowami Papieża Franciszka, chcemy tworzyć jedność w bogactwie różnorodności, złożonym przez Ducha Świętego w każdej osobie i wspólnocie:


Czasami różnice między osobami i wspólnotami są dokuczliwe, lecz Duch Święty, budzący tę różnorodność, może ze wszystkiego wyprowadzić dobro i przemienić je w ewangelizacyjny dynamizm działający przez przyciąganie. Różnorodność powinna być zawsze pojednana w mocy Ducha Świętego; jedynie On może wzbudzić różnorodność, wielość, wielorakość i jednocześnie urzeczywistniać jedność. "Evangelii Gaudium" 131

 

W swoim nauczaniu Papież Franciszek mówi również o nieustannej kreatywności Jezusa Chrystusa, która tworzy nowe drogi i twórcze metody wyrazu Ewangelii. Chcemy podjąć to wyzwanie poszukiwania nowych sposobów dotarcia do dzisiejszego świata. W trakcie Spotkania Wspólnot chcemy stworzyć przestrzeń na wciąż mało znane formy modlitwy, poprzez uwielbienie tańcem, flagami, przez sztukę, posługę proroczą i wstawienniczą. Chcemy, aby był to czas otwarcia się na nowe działanie Ducha Świętego i pozwolenia mu na przemienianie naszych serc. W programie będzie też czas na czas na budowanie relacji pomiędzy uczestnikami, na rozmowy i wymianę doświadczeń.

 

Zaproszeni mówcy, to osoby reprezentujące różne denominacje - Katolicy, Protestanci, Żydzi Mesjanistyczni. Zaproszony na spotkanie jest Bp Grzegorz Ryś, Biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. Gościem będzie również Heidi Baker, znana na świecie misjonarka z Mozambiku, nadzorująca wszechstronną organizację misyjną, zawierającą m.in. szkoły biblijne, kliniki medyczne, opiekę nad sierotami, programy dla wdów, przedsiębiorstwa i gospodarstwa wiejskie, posługę uzdrowienia w odległych wioskach oraz sieć setek kościołów. Wśród prelegentów znajdzie się także Marianna Gol, dyrektor Afikim BaNegev (Źródła na Pustyni), organizacji niosącej pomoc samotnym matkom i ich dzieciom w Izraelu.
Spotkaniu pobłogosławił Metropolita Warszawski, Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz oraz Przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Jezuitów Ojciec Tomasz Ortmann SJ.

 

Organizatorzy:


Organizatorami spotkania są 3 katolickie wspólnoty:
- Dom w Ramionach Ojca z Warszawy (wspolnotadom.pl)
- Głos Pana ze Skierniewic (glospana.pl)
- Głos na Pustyni z Krakowa (glosnapustyni.pl)


oraz Fundacja "Back Home" z Warszawy.

 

Kontakt:

 

Maria Kastyak - lider wspólnoty Dom w Ramionach Ojca, kontakt dla mediów tel. 502 555 508
Ewa Biedulska - koordynator projektu tel. 502 971 204

 

email: [email protected]

 

Dziękując za wszelką życzliwość i otwarcie, zapraszamy, do odwiedzin naszych stron internetowych, gdzie zamieszczamy bieżące informacje.

 

zjednoczeniprzezmilosc.pl
www.facebook.com/zjednoczeniprzezmilosc