Ukraina: 40 parafii opuściło Patriarchat Moskiewski

KAI/mc
data31.10.2015 22:03

(fot. shutterstock.com)

Coraz więcej prawosławnych Ukraińców dokonuje zmiany konfesji, przechodząc z jurysdykcji Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (Patriarchatu Moskiewskiego) do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (Patriarchatu Kijowskiego). Wiadomość tę podano podczas obrad międzywyznaniowego okrągłego stołu w Komitecie ds. Kultury i Duchowości, jakie odbyły się w Kijowie 28 października.

 
W wydarzeniu tym wzięli udział deputowani ludowi Ukrainy, przedstawiciel Ogólnoukraińskiej Rady Kościołów i organizacji religijnych, organów centralnej władzy wykonawczej, Prokuratury Generalnej Ukrainy, ekspertów od spraw wolności sumienia i obrony praw człowieka, a także organizacji społecznych.
 
Jak podała Telewizja Espreso, podczas obrad okrągłego stołu poinformowano, że w okresie od stycznia do października br. trzykrotnie wzrosła liczba przypadków przejścia z jednego do innego Kościoła przez poszczególne wspólnoty parafialne, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Jeżeli w roku ubiegłym dokonano ich 28, to obecnie o swoim zamiarze dokonania zmiany przynależności konfesyjnej oznajmiło 67 wspólnot.
 
Najwięcej, bo - 40 przejść wspólnot parafialnych, nastąpiło z Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (Patriarchatu Moskiewskiego) do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (Patriarchatu Kijowskiego). 
 
Pośród okręgów administracyjnych pierwsze miejsce z największą liczbą zmiany przynależności kościelnej zajmuje Okręg Rówieński gdzie dokonano 11 takich przejść, w Okręgu Kijowskim - 8, w Okręgu Połtawskim - 5, w Okręgu Kirowohradskim - 5 oraz Okręgu Tarnopolskim - 4.
 
Parafie przenoszą się do Patriarchatu Kijowskiego nie tylko z Patriarchatu Moskiewskiego, ale także z Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej. W bieżącym roku 8 wspólnot Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej oznajmiło o swoim pragnieniu przyłączenia się do UCP KP, natomiast 4 wspólnoty Patriarchatu Kijowskiego, podjęły decyzję przeciwstawną, o przejściu do Cerkwi Autokefalicznej.
 
Zmianie uległ poziom zaufania ludzi do Cerkwi. Jeśli do roku 2015 Ukraińcy przede wszystkim ufali Cerkwiom, drugą pozycję zajmowała armia, a trzecią organizacje społeczne i wolontariusze, to od roku 2015 wskaźniki te uległy zmianie. Na pierwszym miejscu znaleźli się wolontariusze, a Cerkwie spadła na trzecie.
 
Największym wyznaniem jest prawosławie, mające łącznie nieco ponad 18 tys. parafii, czyli 52,2 proc. ogółu wspólnot religijnych w kraju. Najwięcej wiernych ma Ukraiński Kościół Prawosławny (Patriarchatu Moskiewskiego; UKP PM) - 12 tys. parafii i 9922 księży, 191 klasztorów z 4625 mnichami i mniszkami oraz wydający 110 czasopism. Kościół ten działa głównie na południu i wschodzie kraju. Drugim co do liczebności jest Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK) - z 4, 5 tys. parafii, 3088 kapłanów, 49 klasztorów ze 175 osobami konsekrowanymi i 36 pism. Najmniejszy jest Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny (UAKP) - 1200 parafii, 730 księży, 9 klasztorów (10 członków).
 
Po prawosławiu najwięcej wiernych ma Ukraiński Kościół Greckokatolicki (UKGK), obecny w całym kraju, choć najliczniej reprezentowany w części zachodniej. Łącznie ma on 3,7 tys. jednostek (parafii i innych), 2545 duchownych. 117 klasztorów z 1265 mnichami i mniszkami. 
 
Kościół katolicki (łaciński) liczy 918 parafii i innych jednostek, obsługiwanych przez 608 kapłanów (272 to cudzoziemcy), 100 klasztorów z 663 osobami zakonnymi.