Pokusy kapłańskie

Homo Dei Homo Dei
data30.03.2011 13:25

Ks. Janusz Mastalski, Pokusy kapłańskie

Pokusa uderza w słabe ogniwa ludzkiej natury. Jawi się jako coś nieuchronnego, z czym trzeba się zmierzyć, a ucieczka przed nią zazwyczaj jest bezcelowa. W przypadku kapłana, który jest szczególnie świadomy przekraczanych granic, trafi ona na podatny grunt w sytuacji, gdy zaniedbany zostanie etos kapłański.

 

Uleganie pokusie skutkuje niszczeniem w sobie obrazu Mistrza, a przecież wierność wpisana jest w kapłańskie powołanie. Jednak z drugiej strony, pokusa może stać się punktem zwrotnym w życiu kapłana, który musi dokonać wyboru i skonfrontować się z obrazem samego siebie. W przezwyciężaniu pokus dzięki poszukiwaniu własnej tożsamości kapłana ma pomóc książka ks. Janusza Mastalskiego.


Autor rozważa najpierw problem pokus i ich genezy w sposób ogólny, a następnie przechodzi do szczegółowej analizy najistotniejszych jego zdaniem pokus czyhających na dzisiejszych kapłanów. Być może niektórzy będą zaskoczeni, ale zdaniem ks. Mastalskiego najgroźniejszymi pokusami są: pokusa bylejakości, dwulicowości, obojętności, wielkości, zazdrości i niewierności. Poszczególne rozdziały poświęcone im ukazują źródła, z których pokusy wypływają, ich przejawy oraz sposoby przezwyciężania.


Książka wyrasta z rekolekcji kapłańskich wygłoszonych przez Autora, zawiera wiele materiału do przemyśleń i wskazówek do pracy nad sobą. Może być czytana przez kapłanów, do których adresowana jest wprost, jak i przez świeckich, którzy także muszą mierzyć się z podobnymi pokusami. 

 

Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski - kapłan archidiecezji krakowskiej, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie oraz kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej na tym wydziale. Wykłada pedagogikę ogólną, teorię wychowania, dydaktykę oraz pedagogikę rodzinną. Wygłosił wiele serii rekolekcji zarówno parafialnych, jak i dla alumnów, kapłanów oraz sióstr zakonnych. Przeprowadził wiele szkoleń i kursów dla nauczycieli i wychowawców w całej Polsce.

 

Ks. Janusz Mastalski, Pokusy kapłańskie, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2011, ss. 272.

 

Patroni medialni: Homo Dei, Wiara.pl oraz Życie Duchowe