Co motywuje pracowników? Wynik badania

PAP/ ed
data12.11.2016 14:03

(fot. shuttesrtock.com)

Stale zmieniający się rynek pracy, rosnący udział pokolenia millenialsów oraz ewolucja oczekiwań stawianych pracodawcom sprawiają, że motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników nabierają znaczenia w bardzo szybkim tempie.

 

Coraz większą rolę odgrywają dodatkowe świadczenia pozapłacowe, w tym m.in. programy z zakresu corporate wellness. Jednocześnie pracownicy coraz częściej oczekują, że praca będzie nie tylko miejscem budowania kariery zawodowej, ale także umożliwi realizację pasji i osobistych marzeń.

 

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez KPMG, pracownicy przykładają dużą wagę do marzeń, a ich realizacja ma bezpośredni wpływ na poczucie szczęścia.

 

Pracownik w centrum uwagi

 

Skuteczna motywacja i utrzymanie zaangażowania pracowników jest jednym z ważniejszych wyzwań stojących obecnie przed pracodawcami. Stworzenie komfortowego środowiska pracy, wspierającego rozwój pracowników, ma nieoceniony wpływ na ich kreatywność i efektywność, a w konsekwencji, na budowanie przewagi konkurencyjnej firmy.

 

Dbając o satysfakcję pracowników i rekrutując talenty, pracodawcy niejednokrotnie obok podstawowych świadczeń płacowych oferują szeroki wachlarz pozapłacowych świadczeń dodatkowych, których celem jest motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników.

 

Wpływ realizacji marzeń na poczucie szczęścia wśród pracowników

 

Z ankiety przeprowadzonej 22 września 2016 r. wśród pracowników firmy audytorsko-doradczej wynika, że marzenia i możliwość ich realizacji odgrywa istotną rolę w ich życiu. 90% ankietowanych przyznało, że marzenia są ważne. Co ciekawe, już samo dążenie do realizacji marzenia daje poczucie szczęścia (82% odpowiedzi). Aż 85% pracowników oceniło swoje marzenia jako osiągalne.

 

To samo badanie pokazało, że środowisko pracy ma wpływ na realizację marzeń. 92% ankietowanych w ciągu ostatnich 5 lat spełniło przynajmniej jedno marzenie, a prawie połowa (47%) co najmniej trzy marzenia. Zrealizowane marzenia były związane najczęściej z poprawą sytuacji zawodowej, rozwijaniem pasji lub hobby, podróżami oraz kształceniem się i zdobywaniem certyfikatów zawodowych.

 

Kobiety częściej chcą podróżować, a mężczyźni rozwijać hobby

 

Badani pracownicy na pytanie o czym marzą najczęściej wskazywali podróże (57%) i rozwijanie pasji lub hobby (52%). Zauważalny jest trend, zgodnie z którym na marzenia związane z podróżami częściej wskazują kobiety, a mężczyźni na pasje i hobby.

 

Ponad 2/3 pracowników stara się rozwijać hobby, które najczęściej jest związane ze sportem (m.in. piłka nożna, bieganie, pływanie, żeglarstwo), podróżami (oddalone rejony Azji, obu Ameryk i Australii) oraz nauką (m.in. szkolenia i certyfikaty związane z wykonywanym zawodem, nauka języków obcych czy kursy fotografii). 90% badanych wskazało, że realizowanie hobby sprawia, że są szczęśliwi.

 

O badaniu

 

"Indeks szczęśliwości" stanowi uzupełnienie corocznych badań KPMG na temat satysfakcji pracowników i satysfakcji z pracy w KPMG (ang. Global People Survey i Local People Survey). Na potrzeby rekrutacyjne opracowane zostało jednodniowe badanie, zrealizowane 22 września 2016 roku, aby poznać marzenia pracowników firmy, obszary, których one dotyczą oraz zależności pomiędzy marzeniami a poczuciem szczęścia.