Sympozjum o "Humanae vitae". Konfrontacja nauczania Kościoła z medycyną i psychologią

informacja prasowa / kw
data16.04.2018 09:20

(fot. shuterstock.com)

W roku obchodów 50-lecia encykliki "Humanae vitae" 5 maja 2018 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się sympozjum zatytułowane: "MIŁOŚĆ - MAŁŻEŃSTWO - RODZICIELSTWO "Humanae vitae" - wzniosła teoria, czy realna pomoc?"

 

Poprzez to wydarzenie pragniemy ukazać w przejrzysty i komunikatywny sposób nauczanie Kościoła dotyczące miłości małżeńskiej, etyki życia małżeńskiego oraz przekazywania życia.

 

Chcemy także skonfrontować nauczanie Kościoła zawarte w HV z aktualnym stanem wiedzy naukowej w dziedzinach medycyny, psychologii i nauk społecznych oraz z historią i przemianami społecznymi i kulturowymi ostatnich 50-u lat w Polsce i w świecie. Pragniemy także pomóc katolikom zrozumieć i dostrzec skutki i zło wynikające z przekroczenia przykazań: "nie zabijaj" i "nie cudzołóż" oraz nieść mądre wsparcie i pomoc osobom i rodzinom zagubionym i poszukującym prawdy za pomocą przewodnika, który zostanie wydany po sympozjum.

 

Publikujemy program konferencji:

 

MIŁOŚĆ - MAŁŻEŃSTWO - RODZICIELSTWO

"Humanae vitae" - wzniosła teoria, czy realna pomoc?

5 maja 2018 r.


Miejsce: Budynek B, Aula B, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Wieżowa 2/4)


8.00 Msza św. (Kaplica WT UAM, Budynek A), Przewodniczenie i homilia: J.E. Ks. Abp dr Stanisław Gądecki Metropolita Poznański

 

 

SESJA 1 (PLENARNA)


9.00 - 11.00 Moderator: Ks. prof. UAM dr hab. Maciej Olczyk (UAM Poznań)
9.00 Ks. abp dr Stanisław Gądecki (Poznań): Słowo Otwarcia
9.10 Ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF (UAM, Poznań): Słowo Wprowadzenia
9.20  ks. prof. dr Livio Melina (GP II, Rzym): Interpretacje Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes" i ich wpływ na recepcję encykliki papieża Pawła VI "Humanae vitae"

10.00 Ks. prof. dr Augusto Sarmiento (UdN, Pampeluna): Profetyczność encykliki "Humanae vitae" papieża Pawła VI
10.40  ks. dr hab. Andrzej Kobyliński (UKSW, Warszawa): Jakie były przyczyny rewolucji seksualnej 1968 roku? Neomarksistowski projekt nowej moralności Herberta Marcusego

11.00 - 11.30 Przerwa kawowa

 

 

SESJA 2


11.30 - 13.00 WIARA I DUCHOWOŚĆ
11.30 dr hab. Mieczysław Guzewicz (Wschowa): Encyklika "Humanae vitae" drogą do pełni Bożego błogosławieństwa
11.50 ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW, Warszawa): Sakramentalne małżeństwo miejscem przekazywania życia - aktualność wskazań "Humanae vitae" Pawła VI
12.10 ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF (UWM, Olsztyn): Zarzut błędu naturalistycznego w kontekście encykliki "Humanae vitae"
12.30  ŚWIADECTWO i  dyskusja

 

 

SESJA 3


11.30 - 13.00 MAŁŻEŃSTWO
11.30 ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr (UAM, Poznań): Biologia rodzenia wpisana jest w genealogie osoby. Godność aktu małżeńskiego wg św. Jana Pawła II
11.50 prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP (UJPII, Kraków): Mowa ciała. Encyklika "Humanae vitae" w teologii ciała Jana Pawła II.
12.10  dr Jacek Pulikowski (Poznań): Nierozerwalność jedności od rodzicielstwa - okrutny zakaz, czy profetyczna troska?
12.30 ŚWIADECTWO i dyskusja

 

 

SESJA 4


11.30 - 13.00 METODY ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI
11.30 ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF (UAM, Poznań): Teologiczno-moralne motywy planowania rodziny
11.50 lek. med. Kazimierz Kurek SDB (Warszawa): NPR - droga miłości do dziecka od poczęcia
12.10  dr Krzysztof Walczak (Poznań): Współczesne narzędzia wspierające NPR
12.30  ŚWIADECTWO i dyskusja
13.00 - 13.50  Obiad

 

 

SESJA 5


13.50 - 15.40 RODZICIELSTWO I WYCHOWANIE
13.50 dr Monika Waluś (UKSW, Warszawa): Zależność i uczestnictwo. Rodzicielstwo w zamyśle Stwórcy w nauczaniu "Humanae vitae"
14.10 Prof. dr hab. Andrzej Urbaniak (Poznań): Wychowawcze aspekty encykliki  "Humanae vitae"
14.30  prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht (UŚ, Katowice): Wychowanie dzieci i młodzieży - kontekst kulturowy.
14.50  dr Stanisław Sławiński (Warszawa): Wychowanie seksualne, czy wychowanie do miłości?
15.10  ŚWIADECTWO i dyskusja

 

 

SESJA 6


13.50 - 15.40 SPOŁECZEŃSTWO
13.50  dr Natalia Zimniewicz (Poznań): Wpływ  zjawisk ekonomicznych na zaburzenia procesów informowania o działaniu i skuteczności antykoncepcji hormonalnej
14.10  Wiesław Gajewski (Bydgoszcz): Antykoncepcja najkrótszą drogą do rozwodu.
14.30  dr Paweł Wosicki (Poznań): Aborcja a antykoncepcja - fałszywa alternatywa
14.50  ks. dr Paweł Gałuszka (UJPII, Poznań): Memoriał Krakowski. Wkład kardynała Karola Wojtyły grupy teologów oraz filozofów polskich w przygotowanie i przyjęcie encykliki "Humanae vitae" papieża Pawła VI
15.10  ŚWIADECTWO i dyskusja

 

 

SESJA 7


13.50 - 15.40  MEDYCYNA
13.50  dr Małgorzata Prusak (UWM Olsztyn): Półwiecze slalomu wokół definicji. Antykoncepcja i jej skutki
14.10   lek. med. Jacek Czerniak (Licheń): Zdrowotne implikacje antykoncepcji hormonalnej
14.30   prof. UKSW dr hab. Maria Ryś (UKSW, Warszawa): Natura nie wybacza nigdy - Zaburzenia postaborcyjne.
14.50  dr n. med. Piotr Klimas (Warszawa): Naprotechnology: odpowiedź na  "Humanae vitae"
15.10  ks. prof. UAM dr hab. Maciej Olczyk (UAM, Poznań): Naturalna regulacja poczęć - symfonia natury i łaski. Interdyscyplinarna argumentacja o. Karola Meissnera w Memoriale Krakowskim
15.30 Dyskusja
15.40 Przerwa kawowa

 

 

SESJA 8


16.10-17.30 PANEL DYSKUSYJNY I ZAKOŃCZENIE
16.10- 17.20 Panel dyskusyjny: "Co zrobić, żeby było lepiej - aspekty pomocy duszpasterskiej, informacyjnej, specjalistycznej i działania wychowawcze".
17.20-17.30 Zakończenie