Program Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
data28.03.2019 10:00

(fot. Henryk Przondziono)

Stowarzyszenie SPES od 2013 r. realizuje Program Pomocy Dzieciom. Jest on skierowany do ubogich rodzin podejmujących trud sprawowania całodobowej opieki nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym.

 

Pomocą stypendialną SPES objęte są zarówno dzieci po ciężkich wypadkach związanych z uszkodzeniem mózgu lub rdzenia kręgowego jak i dzieci z poważną niepełnosprawnością będącą m.in. efektem stopniowego postępowania chorób typu dystrofia mięśniowa.

 

Zbiórka na facebooku dostępna tutaj >>

Profil na facebooku >> 

 

Stypendyści Programu wymagają ciągłego podtrzymania funkcji życiowych za pomocą respiratora, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego i innych specjalistycznych czynności medycznych, zwykle z użyciem specjalistycznego sprzętu, realizowanych praktycznie 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. 


Konieczność zapewnienia dziecku w ciężkim stanie klinicznym odpowiedniej opieki sprawia, że jeden z rodziców rezygnuje z pracy by podjąć całodobową opiekę nad dzieckiem. Pomoc ze strony Państwa jest symboliczna wobec skali potrzeb takiej rodziny. A koszty opieki ogromne.

 

SPES objęło dotąd stałą pomocą 36 rodzin z całej Polski, przekazując im pomoc w kwocie ponad 1,5 mln złotych. Rodziny mogą liczyć na comiesięczne stypendium oraz na dodatkową pomoc w przypadku konieczności zakupu specjalistycznego sprzętu, likwidacji barier architektonicznych, bądź w innych nieprzewidzianych sytuacjach. Stypendystom fundacja na przykład finansuje dostosowanie łazienek do potrzeb dzieci, zakup specjalistycznego sprzętu, podnoszenie kwalifikacji zawodowych żywicieli rodzin, a także pomaga w uzyskaniu odpowiedniego mieszkania. Wszystkie informacje o Programie i historie stypendystów są publikowane na stronie internetowej: https://dla-dzieci.spes.org.pl/
 
HISTORIE ŻYCIA stypendystów oraz informacje o tym na co dokładnie fundacja dotychczas przeznaczyła uzyskane środki można znaleźć na stronie:


Możesz razem z nimi nieść nadzieję przekazując darowiznę dla ubogich rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym.

 

Rachunek bankowy: Bank PeKao S.A.
Nr 80 1240 2959 1111 0010 2904 3238


Wpłaty on-line: https://dla-dzieci.spes.org.pl/przekaz-darowizne


Organizatorem zbiórki jest Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80

www.spes.org.pl

 

Krótko o Fundacji:

 

 • organizacja katolicka (dekret Metropolity Katowickiego)
 • pomaga od roku 1986, korzenie ma w ruchu Solidarności (Stowarzyszenie SPES zakładali członkowie katowickiego KIK oraz Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym)
 • za całokształt działalności uzyskali nagrodę Prezydenta RP Andrzeja Dudy "Dla dobra wspólnego"
 

Program Pomocy Dzieciom jest wyjątkowym przedsięwzięciem o charakterze PRO-LIFE:

 
 • ściśle określona grupa docelowa (ciężki stan kliniczny dziecka rozumiany jako stan zagrożenia życia, konieczności stałej kontroli funkcji życiowych oraz jednocześnie trudna sytuacja rodzinna i/lub finansowa) wymagająca szczególnego wsparcia,
 • stosunkowo mała grupa docelowa umożliwia przekazywanie wsparcia o odpowiedniej wysokości umożliwiającej realną zmianę w życiu rodziny (dotąd średnio 40.000 zł na rodzinę w okresie sześciu lat)
 • rodziny stypendystów to heroiczny przykład postawy pro - life o czym świadczą ich historie życia https://www.spes.org.pl/stypendysci
 • nie używamy pojęcia podopieczny lecz stypendysta (rodzina uzyskująca pomoc jest zobowiązana do wykorzystania własnych możliwości radzenia sobie)
 • pomoc udzielana jest m.in. w postaci stypendium a nie zasiłku (na kilka lat przed Programem 500+ nasze bazowe stypendium wynosiło co miesiąc 500 zł…)
 • stypendium nie jest zasiłkiem i nie wymaga rozliczania za pomocą rachunków (o przeznaczeniu środków decyduje stypendysta)
 • pomoc jest uzależniona od sytuacji rodziny i dostosowana do potrzeb rodziny (bazowe jest stypendium, ale często remontujemy mieszkania, finansujemy koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a zdarzyło się również, że kupiliśmy mieszkanie dla rodziny)
 • celem pomocy jest trwała poprawa sytuacji życiowej stypendysty, faktyczna zmiana na lepsze
 • stosujemy proste i tanie metody rekrutacji (informacja o naszym Programie dociera drogą mailową do wszystkich ośrodków pomocy społecznej i parafii w całym kraju), rodziny składają wniosek do elektronicznej i dostępnej online bazy rekrutacyjnej, dopiero po wstępnej kwalifikacji następuje wizyta koordynatora Programu i weryfikacja dokumentów
 

Ambasadorami Programu są:

 
 • Jego Ekscelencja Ks. Kardynał Kazimierz Nycz
 • Maciej Gnyszka (założyciel Towarzystw Biznesowych)
 • Jakub Szymczuk (fotoreporter, blogger, laureat Grand Press Photo, fotograf prezydenta RP)
 • Barbara Gruszka-Zych (dziennikarz Gościa Niedzielnego)
 • Paweł Lisicki (redaktor naczelny "Do Rzeczy")