Posłuchaj tej nowej piosenki Gosi Hutek z tekstem Psalmu 8, a na nowo zrozumiesz jego słowa [MUZYKA]

informacje prasowe / pch
data11.05.2018 08:01

(fot. Małgorzata Hutek, arch. prywatne)

Nowa piosenka Małgorzaty Hutek dodaje energii, zapala do działania i prowokuje do odnalezienia Boga w pięknie stworzenia. Posłuchaj! Spróbuj odnaleźć na nowo Bożą radość, jaką psalmista ma do przekazania w Słowie, i pomódl się tym psalmem. 

 

Teledysk do Psalmu 8, pochodzącego z płyty Psalmy Małgorzaty Hutek, kręcony był w Turcji, w Domu Maryi w Meryemana, w Sirince oraz nad Morzem Egejskim.

 

 

Słowa Psalmu 8:

 

O Panie, nasz Panie, †
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi! *
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
 Sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwnikom †
 usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, *
 aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
 Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
 czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
 Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
 wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
 Ptaki niebieskie i ryby morskie, *
 wszystko, co szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie, *
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!