Ten psalm jest jednym z najpiękniejszych wyznań wiary i zaufania [PREMIERA]

DEON.pl / Studio Inigo / Dominik Dubiel SJ
data12.10.2018 15:00

Życie blisko Boga nie jest polisą od nieszczęśliwych wypadków. Przez wiarę Bóg daje ci coś znacznie większego. O tym właśnie mówi psalm w wykonaniu Małgorzaty Chruściel i Krzysztofa Iwaneczki.

 

 

Muzyka i aranżacja: Józef Rusinowski

Słowa: Dominika Rusinowska

Śpiew: Małgorzata Chruściel, Krzysztof Iwaneczko

Piano: Józef Rusinowski

Kwartet smyczkowy: Gabriela Opacka, Dominika Rusinowska, Maja Żuchowska, Julia Kotarba

Kontrabas i gitara basowa: Szymon Frankowski

Perkusja: Szymon Madej

Gitara: Łukasz Chyliński

Miks: Wojciech Famielec

 

Dominik Dubiel SJ o Psalmie 121...

 

W chrześcijaństwie nie ma żadnych gwarancji w obrębie naszego ziemskiego życia: z faktu, że jesteś dobrym człowiekiem nie wynika, że będzie ci się dobrze powodziło; życie w bliskości Boga nie jest polisą ubezpieczeniową od nieszczęśliwych wypadków.

 

Chrześcijaństwo jest jednak przestrzenią nadziei i zaufania. Choć nikt nie może nam zagwarantować, że wiara w Boga "opłaca się", to ufamy, że życie w Jego bliskości jest najlepszą rzeczą jaką możemy zrobić. Choć nie widzimy sensu w cierpieniu, jakie musimy znosić w różnych momentach życia, to ufamy, że jednoczy nas ono z cierpieniem Chrystusa i wprowadza w rzeczywistość Jego zmartwychwstania.

 

Takie podejście wyzwala otwartość i innowacyjność, bo pozwala spojrzeć na własne życie bez lęku. Z takim nastawieniem wyruszał w najważniejszą podróż swojego życia św. Stanisław Kostka, nie bojąc się niebezpieczeństw pieszej wędrówki przez pół Europy, ani gniewu rodziców, wbrew którym uciekł z domu. Tylko ten, który ma świadomość, że "Ten, który czuwa nad Izraelem", również jego "strzeże w noc i w dzień", jest w stanie odważnie i konsekwentnie pójść za swoimi pragnieniami.

 

...i o koncercie "Ufaj i Idź"

 

Historie świętych zawsze mówią nam coś o Bogu i o nas samych. O Bogu - bo każdy święty odzwierciedla jakiś aspekt świętości Boga. O nas - bo święci mieli odwagę chodzić drogami, którymi sami z różnych przyczyn wyruszyć nie chcemy lub nie możemy, ale w głębi serca tęsknimy za nimi i historie świętych nam o tym przypominają.

 

Organizując koncert "Ufaj i idź" inspirowany życiem św. Stanisława Kostki SJ chcieliśmy stworzyć wydarzenie, które byłoby nie tyle opowiedzeniem o życiu świętego jezuity, co zainicjowaniem odbiorcy koncertu jego sposóbu patrzenia na rzeczywistość i jego stylu życia.

 

Kompozycje Józefa Rusinowskiego (będącego jednocześnie kierownikiem muzycznym koncertu) wraz z tekstami Dominiki Rusinowskiej prowadzą nas zatem od momentów, w których, tak jak nasz święty, próbujemy odnaleźć miejsce, w którym mogą się zrealizować pragnienia, które złożył w nas sam Bóg, po chwile radosnego uwielbienia Króla Chwał, który pracuje dla nas w całym dziele stworzenia, dla którego większej chwały, warto poświęcić wszystko inne.