#Ewangelia: ta jedna prosta rzecz uratuje twoją duszę

Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
data19.07.2018 07:12

(fot. Noel Nichols on Unsplash)

Jezus chce ci dać wolność i jasne spojrzenie. Musisz tylko spełnić jego prośbę.

 

Słowa Ewangelii [Mt 11, 28-30]:

 

 

Jezus przemówił tymi słowami:

 

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

 

[Wojciech Jędrzejewski OP]:

 

 

[Mieczysław Łusiak SJ]:

 

Często wydaje się nam, że ukojenie może nam dać tylko zmiana okoliczności zewnętrznych. A tymczasem Pan Jezus radzi nam, że jeśli potrzebujemy ukojenia, to powinniśmy naśladować Go w Jego łagodności i pokorze. Ludziom łagodnym żyje się lżej.

 

Być łagodnym nie oznacza oczywiście pobłażliwości dla zła, dla krzywdzenia kogoś. Pan Jezus nie raz był "ostry" i "niepokorny" wobec zła. Być łagodnym na sposób Jezusowy, znaczy nie udowadniać swej wyższości krzykiem, ani w żaden inny sposób. Źródłem wielu problemów jest nasza skłonność do udowadniania swej wyższości nad innymi. Kto bierze na siebie "jarzmo" Jezusowej Miłości, zamiast jarzma walki o górowanie nad innymi, staje się silnym i wypoczętym.