#Ewangelia: Jezus chce wydobyć z nas mądrość

Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Słucham Pana
data30.07.2018 07:25

(fot. jack cain / unsplash)

Świat jest przeniknięty dobrocią i mądrością Boga. Jezus naucza prawd, które są zawarte w dziele Stworzenie.

 

Słowa Ewangelii [Mt 13, 31-35]

 

 

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach». 

Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło». 

To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: «Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata».

 

Świat jest dobrym światem [Rozważanie wideo Wojciecha Jędrzejewskiego OP]

 

 

Niesamowita moc królestwa niebieskiego [Rozważanie Mieczysława Łusiaka SJ]

 

Ziarno gorczycy, o którym mówi Jezus, jest faktycznie bardzo małe - mniejsze od znanych nam ziaren maku. I rzeczywiście, w ciągu paru tygodni potrafi wyróść z niego całkiem spore drzewko. 

 

Niesamowita jest moc królestwa niebieskiego. I niesamowite są efekty przyjęcia tego królestwa przez człowieka - życie człowieka staje się bardzo bogate i życiodajne, staje się miejscem dobrym dla innych. Warto pozwolić, aby królestwo Boże nas "zakwasiło", to znaczy spokojnie, ale konsekwentnie pracując w nas, nadało nam nową jakość.