#Ewangelia: chcesz ewangelizować? Zapytaj o to

Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Słucham Pana
data02.08.2018 07:17

(fot. trinity kubassek / pexels)

Chodzi o to, żeby Słowo znalazło zaczepienie.

 

Słowa Ewangelii [Mt 13, 47-53]

 

 

Jezus powiedział do tłumów:

«Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 

Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak». 

A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare». 

Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

 

Sposób na ewangelizację [Rozważanie wideo Wojciecha Jędrzejewskiego OP]

 

 

Nie trujmy świata egoizmem [Rozważanie Mieczysława Łusiaka SJ]

 

"Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju" - to oznacza, że królestwo Boże i Niebo jest naprawdę dla wszystkich. Bóg pragnie "złowić" wszystkich i mieć ich przy sobie. Nie może jednak wziąć do Nieba i mieć przy sobie takich, którzy są źli, którzy są "trującymi rybami", czyli trują innych i siebie swoim egoizmem, którego nie chcą odrzucić. Bóg nie może pozwolić, aby takie "złe ryby" zatruły Niebo egoizmem. Przemieniajmy się więc czym prędzej w "dobre ryby", czyli w osoby podobne do Jezusa.

 

W jaki sposób Bóg nam odpowiada?