#Ewangelia: Jezus uczy, że nie wolno przekreślać żadnego człowieka

Mieczysław Łusiak SJ / Słucham Pana / Wojciech Jędrzejewski OP
data08.08.2018 07:10

(fot. shutterstock.com)

"Dziwne" słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii nie świadczą o tym, że uważał błagającą Go o pomoc kobietę za gorszą. Wręcz przeciwnie, chciał dać ważną lekcję tym, którzy Go słuchali.

 

Słowa Ewangelii [Mt 15, 21-28]

 

 

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.


Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».


Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».


A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi».


On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».


A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».


Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.

 

Nikogo nie przekreślajmy! [Komentarz Mieczysława Łusiaka SJ]

 

Słowa Jezusa: "Niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać psom" nie oznaczają, że owa kobieta była dla Niego psem. Gdyby tak było, to odprawiłby ją, zgodnie z namową uczniów. Jezus szybko się zorientował, że wielka jest wiara tej kobiety i chciał uświadomić wszystkim świadkom tego wydarzenia, że ktoś, kto dla nas jest "psem", może okazać się kimś wyjątkowym i godnym naśladowania. Kobieta traktowana przez wielu Izraelitów jak pies, okazała się wzorem wiary ale też niezwykłej pokory.

 

Czym jest modlitwa wstawiennicza? [Komentarz Wojciecha Jędrzejewskiego OP]