#Ewangelia: to jedna z największych trucizn w naszym życiu. Powoduje, że nie potrafimy się niczym cieszyć

Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / kw
data22.04.2019 07:36

(fot. shutterstock.com)

Niestety, często dajemy się wprowadzić w pułapkę tej jednej z największych trucizn naszego życia. Posłuchajcie Ewangelii o lęku.

 

Tekst Ewangelii:

 

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: "Witajcie". One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: "Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą".


Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: "Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu". Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

 

Mt 28, 8-15

 

 

Komentarze do Ewangelii:

 

Wojciech Jędrzejewski OP - "Największa trucizna naszego życia?"

 

 

Mieczysław Łusiak SJ - "Prawda nas wyzwoli z lęku"

 

Kłamstwo, na jakie zdecydowali się arcykapłani wiele ich kosztowało - pieniędzy, a także ryzyka konieczności tłumaczenia się przed namiestnikiem. A mimo to odrzucili prawdę i wybrali kłamstwo. Tymczasem prawda nie kosztowałaby ich wiele - przeciwnie! - uczyniłaby szczęśliwszymi ich i wielu innych ludzi.


Niestety, często przedkładamy kłamstwo nad prawdę dla doraźnych korzyści. Jesteśmy krótkowzroczni. Jezus natomiast wyprowadza nas na szerokie przestrzenie, gdzie są dalekie horyzonty. To oznacza wolność. I brak lęku.