3 modlitwy na każdą porę dnia

kw
data14.03.2016 06:41

(fot. aj)

Codzienna modlitwa to jedna z najważniejszych rzeczy w życiu każdego chrześcijanina. Czy wiesz jak się modlić? Poznaj trzy niezwykłe modlitwy, które możesz nosić przy sobie, aby dziękować Bogu za każdą chwilę twojego dnia.

 

1. Modlitwa rano (Karol de Foucauld)

 

JEDYNA PROŚBA


O jedno tylko proszę i jednego chcę:
Chwalić naszego Pana Jezusa, ile tylko mogę, i dlatego kochać Go, ile tylko mogę.


Proszę o to i o wszystko,
co do tego jest potrzebne.


Nie, nie proszę o pocieszenie,
o nic, tylko o to jedno:
Bym chwalił naszego Pana, ile tylko mogę,
i bym w tym celu pełnił we wszystkim
Jego świętą wolę.

 

2. Modlitwa w środku dnia (św. Teresa z Avila)

 

PONIEWAŻ PRZYCHODZISZ DO MNIE


W Twoim towarzystwie, Panie,
co może być trudnego?


Gdy się ma Ciebie blisko,
czego nie można uczynić dla Ciebie?

Ponieważ Ty, Panie, przychodzisz do mnie, mogę uwierzyć w moją zdolność
do wielkich rzeczy w Twojej służbie.

 

Tak, Panie, od tej chwili
chcę zapomnieć o sobie
i rozważać tylko o tym,
w czym mogłabym Ci służyć.

 

Odtąd nie chcę mieć innej woli tylko Twoją, Panie.

 

3. Modlitwa wieczorem (Romano Guardini)

 

UWIELBIENIE JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO


Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus,
Syn Boga żywego,
który prawdziwie powstał z martwych,
który ukazał się uczniom i Piotrowi,
który pokazał Tomaszowi ręce swoje i bok zraniony,

który poszedł do Emaus ze smucącymi się uczniami,

który uradował Matkę swoją i Marię Magdalenę,

którego radości nikt nam nie odbierze.


Jezu Chryste, Odkupicielu świata, Zbawco nasz i Bracie,

zmiłuj się nad nami! 

 

*  *  *

 

Jeśli znasz jakieś piękne modlitwy - podziel się nimi w komentarzu.