Dziś ważne wspomnienie liturgiczne. Z tej okazji proponujemy wam niezwykłą modlitwę

ps-po.pl / jezuici.pl / Monika Chrzanowska
data03.01.2018 12:29

(fot. shutterstock.com)

W całej tradycji Kościoła jest żywy kult Imienia Jezus. Jezus - dosłownie tłumacząc z języka hebrajskiego Jehoszu’a znaczy Zbawienie. W związku z dzisiejszym wspomnieniem chcemy wam przedstawić, na czym polega modlitwa Jezusowa.


Modlitwa Jezusowa to nic innego jak ciągłe powtarzanie Imienia Jezus. Początki tej modlitwy sięgają do IV wieku. Była praktykowana przez osoby głoszące prawdę o Zmartwychwstaniu. Służyła im jako forma stałego kontaktu z Bogiem, była spowodowana ogromną tęsknotą za Nim. Polegała na ciągłym powtarzaniu frazy: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną.  Modlitwa w swej prostocie była niezwykle wymagająca. Te słowa nie były wypowiadane bezmyślnie i haotycznie, lecz w skupieniu i w naturalny, niewymuszony sposób.


Piękno tej modlitwy polegało na nieustannym zwracaniu się do Boga po Imieniu. Istota tej modlitwy polega na synchronizowaniu wypowiadanych słów z oddechem, rytmem serca czy przesuwaniem palców po paciorkach czotki. Na przykład podczas wdechu wypowiadamy w myśli słowa: Panie Jezu Chryste, przy wydechu: zmiłuj się nade mną! Z czasem nasze myśli odchodzą od tego, co nas trapi a zaczynamy każdym oddechem uwielbiać Boga. Tak jak zalecał św. Ignacy z Loyoli w swoich Ćwiczeniach Duchownych.


Z czasem fraza tej modlitwy przechodziła liczne modyfikacje:

 

  • "Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem" (Duża Modlitwa Jezusowa, VII wiek)
  • "Panie Jezu Chryste, Synu Boży, przez modlitwy Matki Bożej i Wszystkich Świętych, zmiłuj się nade mną grzesznikiem" (Maryjna Modlitwa Jezusowa)
  • "Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad ... (imię i nazwisko osoby żyjącej lub zmarłej)" (Wstawiennicza Modlitwa Jezusowa)
  • "Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu" (Ps 70,2; św. Jan Kasjan)

 

Sam Jezus powiedział o swoim Imieniu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna (J 16, 23-24).


W tej modlitwie nie chodzi o powtarzanie jednego wersu jak "zaklęcia" czy "klepaniu formułek", polega ona jednak na stanie czujności nad tym, co nas otacza i ciągłym zwracaniu się do Boga. To czas, w którym jednoczy się dusza, psychika i ciało.


Modlitwa Jezusowa została rozpowszechniona dzięki diasporze rosyjskiej, która dążyła do poszukiwania Boga i ciągłego rozwoju życia wewnętrznego. To spowodowało między innymi chęć częstego sięgania do Ewangelii. Czytanie jej jako Słowa Bożego, a nie lektury prowadzi nas do modlitwy. W czasach zatracenia wielu wartości to pierwszy krok do ponownego poznania Jezusa Chrystusa.


Modlitwę uwielbienia można praktykować również przez śpiew. Oto jedna z propozycji, która pomoże nam lepiej poznać istotę tej modlitwy: