"XIII Ogólnopolskie Prezentacje Teatralne Żywotów Świętych i Patronów"

Informacja prasowa
data12.09.2018 14:59

(fot. Informacja prasowa)

Parafia Opatrzności Bożej w Katowicach i  MDK Bogucice-Zawodzie zapraszają do udziału w konkursie teatralnym pt.: "XIII Ogólnopolskie Prezentacje Teatralne Żywotów Świętych i Patronów - w hołdzie św. Janowi Pawłowi II", którego przesłaniem jest upowszechnianie wiedzy o świętych i patronach poświęcających swe życie służbie Bogu i bliźnim.

 

W tym roku pragniemy szczególnie zachęcić do pochylenia się nad świętymi i patronami, których życie związane było z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości.


Nawiązując do średniowiecznych widowisk - misteriów i mirakli, do dziś obecnych w polskich szopkach i misteriach pasyjnych pragniemy zachować wśród odbiorców pamięć o tych formach, zachęcić do sięgania do tej pięknej, polskiej tradycji teatralnej, a także być impulsem do tworzenia nowoczesnych sposobów przekazu, mogących zainteresować nowe pokolenia odbiorców.


Konkurs odbędzie się w 4 kategoriach wiekowych: przedszkolnej, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz dorosłej i wielopokoleniowej. Przewidujemy cenne nagrody rzeczowe. Termin: 13 - 15 listopada 2018 r.


Szczegółowe informacje: mdkbogucice-zawodzie.pl.