Zaproszenie na konferencję naukową "Godność" i "sprawiedliwość społeczna"

Polonia Restituta
data05.10.2018 15:46

(fot. shutterstock.com)

100-lecie odrodzenia Polski stanowi okazję do bilansów wydarzeń napawających nas dumą. Niemniej zarówno miniony okres jak i czasy obecne naznaczone są także sytuacjami rodzącymi troskę, niepokój a niekiedy również poczucie niesprawiedliwości.

 

Należą do nich między innymi różnego rodzaju współczesne "biedy", jak ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, sieroctwo, uzależnienia, środowiskowe marginalizacje i wykluczenia, dotykające pewną część polskiego społeczeństwa. Biedy te, statystycznie beznamiętne, w rzeczywistości doświadczających je ludzi pełne są bolesnych dramatów a czasem i tragedii.

 

"Godność" i "sprawiedliwość społeczna", to dwie perspektywy analiz, a zarazem i kryteria rozwoju autentycznie ludzkiego dobra wspólnego, które organizatorzy Konferencji przyjmują zarówno w podejmowanych przez nich diagnozach tych rodzimych form biedy polskiego społeczeństwa jak i w poszukiwaniach ich rozwiązań z poszanowaniem przyrodzonej i niezbywalnej godności każdego człowieka oraz zasad sprawiedliwości społecznej.

 

Tym samym namysł ekspertów nad polskimi postaciami szeroko rozumianej "biedy" staje się równocześnie namysłem także nad polskimi wrażliwościami na ludzkie nieszczęścia w sferze społecznej solidarności i sprawiedliwości - nad kondycją tych wrażliwości i ich formami wyrazu.

 

Szczegóły i zapisy pod linkiem. Tutaj możesz pobrać program>>