Konkurs "Dziedzictwo Jana Pawła II i Solidarności"

DEON.pl / Fundacja Służby Rzeczypospolitej
data31.08.2017 12:41

(fot. Fundacja Służby Rzeczypospolitej / youtube.com)

Do 31 października prześlij swoją pracę zrealizowaną w ramach studiów, a dotyczącą dziedzictwa Jana Pawła II i/lub Solidarności, i wygraj 10 000 zł oraz publikację bądź promocję swojego dzieła.

 

Wszystkich studentów studiów I i II stopnia serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, którego przedmiotem jest wyłonienie najlepszej pracy studenckiej dotyczącej dziedzictwa Jana Pawła II i/lub Solidarności, a zrealizowanej w danym roku akademickim.


Celem Konkursu jest zainteresowanie studentów dziedzictwem Jana Pawła II i Solidarności, które budowało w Polsce społeczeństwo obywatelskie na fundamentach wolności i solidarności.


Podejmowanie tej tematyki przez pokolenie urodzone już w III RP może zaowocować twórczą reinterpretacją wydarzeń z lat ’80 ubiegłego wieku, przyjęciem wartości, które je ożywiały, a zarazem stać się inspiracją do podejmowania podobnych inicjatyw w całkowicie odmiennym kontekście społecznym, a w konsekwencji sprzyjać budowaniu społeczeństwa obywatelskiego we współczesnym świecie.


Dla zwycięzcy danej edycji Konkursu przeznaczona jest nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł oraz publikacja pracy pisemnej lub organizacja wystawy, czy też innego rodzaju promocji, w zależności od formy zwycięskiej pracy.


Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać, w określonej w regulaminie konkursu formie, do 31 października 2017 roku na adres Fundacji Służby
Rzeczypospolitej.


Więcej informacji na www.fsrz.pl/konkurs

 


Organizator: Fundacja Służby Rzeczypospolitej
Partner: Konsulat Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie

Patroni medialni konkursu:

Rzeczpospolita
TVP Kultura
Aleteia
DEON.pl
Dzieje.pl
Gość Niedzielny
Radio Kampus
Pressje
Przewodnik Katolicki
W drodze
WIĘŹ