"Chrystus utożsamia się z każdym człowiekiem"

KAI / pk
data07.11.2016 12:05

(fot. shutterstock.com)

Światowy Jubileusz Więźniów jest dla nas wezwaniem, by na nowo zaufać miłości Boga do człowieka - podkreślił bp Roman Pindel w liście wręczonym dziś osadzonym w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej.

 

Kilkudziesięciu osadzonych modliło się podczas niedzielnej Mszy św. w kaplicy aresztu pod przewodnictwem swego kapelana ks. Tomasza Gorczyńskiego. Później ten sam duchowny z okazji Jubileuszu Więźniów przewodniczył Eucharystii w bielskiej katedrze z udziałem pracowników dyrekcji i pracowników tej placówki penitencjarnej.

 

Rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Bielsku-Białej ppor. Ewa Pysz przyznała w rozmowie z KAI, że szczególny akcent, jaki papież Franciszek kładzie na sytuację ludzi odbywających karę, dowodzi, że Ojciec Święty chce zwrócić uwagę na wszystkie osoby, nawet te odrzucone przez społeczeństwo.


- Dlatego te osoby otacza właśnie szczególną modlitwą. My chcemy podziękować dziś za łaski od Boga, za siłę którą nam daje do pracy - dodała rzecznik.

 

Tymczasem ks. Gorczyński podczas liturgii podkreślił, że Jubileusz Więźniów jak klamra spina kończące się obchody Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia.

 

- Przypomina nam z jednej strony, że wszyscy jesteśmy podobni do tych, którzy stają przed sądem, którzy mają za co wynagradzać Bożemu miłosierdziu. Z drugiej strony uświadamia nam, że Chrystus utożsamia się z każdym człowiekiem, również z tym, który jest skazany i winny - dodał duchowny.

 

Kapłan pod koniec liturgii wręczył listy skierowane przez biskupa do dyrektora bielskiego aresztu i pracowników tej placówki. Bp Roman Pindel zapewnił, że swą modlitwą ogarnia wszystkich tych, którzy wykonują trudne zadanie resocjalizacji i towarzyszenia osadzonym.

 

- To dzięki Państwa służbie i poświęceniu, więzienie może stać się miejscem bardziej ludzkim, dającym osadzonym również szansę na refleksję i próbę przemiany życia - napisał biskup.

 

Biskup wystosował także list do przebywających w bielskim areszcie, przypominając w dokumencie, że miłość Boga do człowieka jest źródłem godności każdego człowieka. - Jednym z najgorszych więzień jest serce zamknięte i zatwardziałe, dotknięte rozpaczą, rezygnacją lub obojętnością - dodał hierarcha, życząc osadzonym nadziei i odnalezienia pokoju serca oraz przyjęcia łaski Bożej.

 

Areszt Śledczy w Bielsku-Białej przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Przebywa w nim około 240 osadzonych. Od 2008 roku funkcjonuje tu kaplica dla wiernych różnych wyznań. Wcześniej niedzielna liturgia i spotkania kapelana z osadzonymi odbywały się w prowizorycznych pomieszczeniach. Kaplica powstała staraniem nieżyjącego już kapelana więziennictwa ks. Antoniego Kajzerka, który środki finansowe potrzebne do wyposażenia kaplicy zbierał w parafiach diecezji bielsko-żywieckiej, głosząc okolicznościowe kazania.