Episkopat: zmiany dot. sakramentu bierzmowania

Episkopat kw
data07.04.2017 14:04

(fot. youtube.com)

Polscy biskupi opracowali nowy dokument dotyczący przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania. Ujednolica on zasady obowiązujące w całej Polsce oraz podkreśla związek z parafią zamieszkania.

 

Wytyczne dotyczące przygotowania do bierzmowania zawierają w sześciu punktach najważniejsze aspekty sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Po wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym biskupi ukazują również wskazówki organizacyjne. Dokument określa, jak na terenie całej Polski powinno przebiegać przygotowanie do bierzmowania.

 

- Wspólnota, świadectwo i dojrzałość - to charakterystyczne cechy przygotowania do sakramentu bierzmowania - podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.  - Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione  - czytamy w dokumencie.

 

Biskupi podkreślają rolę rodziców w towarzyszeniu młodzieży podczas przygotowania do bierzmowania. Stąd w ciągu całego cyklu przygotowań wskazują na potrzebę przynajmniej pięciu spotkań z rodzicami kandydatów do bierzmowania.

 

- Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła. Na tym etapie rozwoju religijnego chodzi bowiem o włączenie kandydata w życie jego parafii - tłumaczą biskupi.

 

W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być - jak wskazuje dokument - rodzice chrzestni, o ile są nadal wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe, świadkiem może być inna osoba - wierząca i praktykująca, która ukończyła 16 lat i przyjęła sakrament bierzmowania.

 

Podkreśleniem związku bierzmowania z sakramentem chrztu jest też zachęta do zachowania imienia chrzcielnego. - To okazja do bliższego poznania patrona, który towarzyszy nam często od pierwszych chwil życia - podkreśla Rzecznik Episkopatu. Zmiana - jak czytamy w dokumencie - byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim. 

 

W związku ze zmianami w systemie edukacji, okres wdrażania wszystkich etapów przygotowania do bierzmowania powinien obejmować - trzy klasy - VI, VII i VIII. Samo zaś przyjęcie sakramentu możliwe jest "najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej" - wyjaśniają biskupi.

 

Nowe wskazania dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania zostały zatwierdzone przez biskupów podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP, które miało miejsce w Warszawie 13 i 14 marca 2017 r.

 

>>Pełny tekst dokumentu