"Podróż papieża do Egiptu nabiera profetycznego znaczenia"

KAI / kw
data11.04.2017 21:48

(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)

Po dwóch krwawych zamachach na kościoły koptyjskie podróż Franciszka do Egiptu "nabiera profetycznego znaczenia jako zapowiedź nowego świata, w którym panować będą braterstwo, pojednanie, sprawiedliwość i pokój".

 

Taki pogląd wyraził w telewizji włoskich biskupów TV2000 kard. Leonardo Sandri, prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich.

 

Zdaniem argentyńskiego purpurata kurialnego Ojciec Święty chce w ten sposób potwierdzić, że "bez tolerancji, dialogu i pojednania między ludźmi należącymi do odmiennych religii trudno będzie stworzyć nową ludzkość, opartą na poszanowaniu godności osoby i jej praw".

 

Jadąc do Egiptu, papież chce powiedzieć, że jest to możliwe mimo zamachów. Mówiąc o ofiarach niedzielnych ataków na koptyjskie kościoły, stwierdził, że są to "męczennicy Kościoła" - przypomniał kardynał prefekt.

 

Wstępny program podróży papieża Franciszka do Egiptu przewiduje, że odbędzie się ona w dniach 28-29 kwietnia. Ojciec Święty spędzi niespełna 48 godzin w Kairze.