Znany watykanista skomentował wytyczne polskich biskupów nt. "Amoris laetitia"

KAI/ ed
data13.06.2018 07:00

(fot. BPKEP)

Ogłoszone 10 czerwca przez Konferencję Episkopatu Polski "Wytyczne pastoralne do adhortacji «Amoris laetitia»" wzbudziły zainteresowanie za granicą. Jednym z komentujących był znany watykanista Andrea Tornielli

 

Włoski watykanista Andrea Tornielli na łamach dziennika "La Stampa" zwrócił uwagę, że "jest to tekst, z którego przebija usiłowanie maksymalnej zgodności Kościoła polskiego ze wskazaniami papieża, mimo że wielu biskupów przy różnych okazjach twierdziło, iż są przeciwni otwarciu się na ewentualne dopuszczenie do sakramentów wiernych żyjących w związkach niesakramentalnych".

 

Znamy wytyczne KEP do Adhortacji "Amoris laetitia" >>


Autor przypomniał, że dokument ten powstał "po długiej pracy redakcyjnej" i po zatwierdzeniu go na zgromadzeniu ogólnym biskupów polskich 8 czerwca został ogłoszony rano 10 czerwca.

 

Duszpasterze polscy podkreślają w nim konieczność posługi dla narzeczonych, małżonków i rodzin, a także osób żyjących w związkach nieregularnych, zgodnie z kryteriami duszpasterskimi, zalecanymi przez Franciszka, a więc w duchu przyjęcia, rozeznania i integracji - stwierdza w komentarzu Tornielli.

 

Według niego sprawa dostępu partnerów "nieformalnych" do sakramentów jest bardzo dyskutowana, nie stanowi jednak serca papieskiej adhortacji apostolskiej. Komunikat prasowy, towarzyszący "Wytycznym", wskazuje, że "tekst ten nie podejmuje" tematu dopuszczenia do Eucharystii osób żyjących w związkach niesakramentalnych i w ogóle go nie cytuje.

 

Publicysta włoski przytoczył zapewnienia episkopatu Polski, iż przyjął on dokument papieski "z należną uwagą i staraniem" jako wyraz zatroskania papieża "o zdrową kondycję miłości małżeńskiej w rodzinie".

 

TUTAJ przeczytasz cały dokument KEP >>

 

Zaznaczył, że "Wytyczne" składają się z czterech rozdziałów, które po kolei omawiają zarówno różne fragmenty adhortacji, jak i stanowisko Kościoła w Polsce w tych sprawach.

 

W tym kontekście biskupi przywołują także inne dokumenty papieskie, dotyczące tej tematyki "Humanae vitae" Pawła VI, "Familiaris consortio", "Reconciliatio et paenitentia" i "Veritatis splendor" Jana Pawła II oraz "Deus caritas est" i "Sacramentum caritatis" Benedykta XVI.

 

Służy to podkreśleniu przez episkopat Polski ciągłości nauczania Kościoła na temat małżeństwa, rodziny i sakramentów - podkreślił watykanista.

 

Dodał, że autorzy "Wytycznych" wzywają w ten sposób również do dobrej oceny wszystkich okoliczności i przypadków jako dalszego kroku na drodze, wytyczonej już przez Jana Pawła II w jego adhortacji "Familiaris consortio".

 

Przybliżając treść dokumentu polskich biskupów Tornielli podkreślił, że jest on bardzo wszechstronny i pouczający, zawiera nie tylko odniesienia do "Amoris laetitia" i innych tekstów obecnego papieża i jego poprzedników, ale też własne propozycje autorów.

 

Episkopat wspomina np. o konieczności wydania duszpasterskiego dyrektorium rodzin dla Kościoła w Polsce, "na którego podstawie będzie można opracować założenia instrukcji wykonawczych na szczeblu diecezji lub metropolii oraz utworzyć ośrodki posługi dla małżeństwa i rodzin".

 

Na uwagę zasługuje też program przygotowania duchownych do towarzyszenia wiernym i rozeznawania ich konkretnej sytuacji. "Posługa duszpasterska winna się odznaczać bliskością [do ludzi], pełnym szacunku i współczucia spojrzeniem, ale też jednocześnie ma uzdrawiać, wyzwalać i dodawać odwagi w dojrzewaniu w życiu chrześcijańskim" - zakończył swój komentarz włoski komentator.