Watykan: Rada Kardynałów przekazała papieżowi projekt konstytucji o Kurii Rzymskiej

KAI/ ed
data13.06.2018 15:19

(fot. shutterstock.com)

Rada Kardynałów przekazała Ojcu Świętemu projekt nowej konstytucji apostolskiej o Kurii Rzymskiej - poinformował rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. Greg Burke spotkał się dziś z dziennikarzami, prezentując prace 25. sesji Rady Kardynałów (K-9).

 

Brał w nich udział (za wyjątkiem dzisiejszego poranka, gdy miała miejsce audiencja ogólna) Ojciec Święty. Zabrakło natomiast przebywającego w Australii kard. Georga Pella. Jak poinformował Greg Burke, znaczna część prac Rady poświęcona była analizie projektu nowej konstytucji apostolskiej o Kurii Rzymskiej, której prowizoryczny tytuł brzmi "Praedicate Evangelium" [Głoście Ewangelię]. Rada Kardynałów przygotowała pierwszy tekst, który zostanie przekazany Ojcu Świętemu, by dokonał uwag, jakie uzna za stosowne, użyteczne i konieczne.

 

Franciszek: Boże przykazania nie są zubożeniem, lecz bogactwem człowieka >>

 

Rada (K-9) wskazała, że różne elementy obecnej reformy Kurii Rzymskiej zostały już wdrożone w ciągu pięciu lat pracy tego gremium.Ks. prał. Brian Ferme, Sekretarz Rady ds. Gospodarki, przedstawił reformę struktury finansowo-organizacyjnej Stolicy Apostolskiej i Gubernatoratu. Podkreślił, że chodziło w niej o unikanie marnotrawstwa, promowanie przejrzystości, zapewnienie właściwego stosowania zasad rachunkowości, zgodnie z zasadą podwójnej kontroli i standardów międzynarodowych.

 

Prał. Ferme przedstawił też cele i podstawowe zasady reformy i wskazał następujące rezultaty pozytywne:- jednolitą procedurę sporządzania budżetów;- zwrócenie większej uwagi na koszty;- lepsza współpracę i zrozumienie reformy finansowej;- stopniową zmianę mentalności w zakresie przejrzystości i rozliczalności. Pod koniec obecnej sesji Rady Kardynałów kard. Sean Patrick O'Malley, OFM Cap. poinformował obecnych o pracach podejmowanych przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich. Następne posiedzenie Rady Kardynałów odbędzie się w dniach 10, 11 i 12 września 2018 r. - poinformował dziennikarzy rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej.

 

Franciszek: chrześcijanin winien być solą i światłem dla innych >>

 

W skład ustanowionej 13 kwietnia 2013 roku Rady Kardynałów wchodzą: 75-letni kard. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (Honduras) będący jednocześnie koordynatorem Rady, Również 75 letni kard. Giuseppe Bertello (Watykan/Włochy), 84 - letni kard. Francisco Javier Errázuriz Ossa (Chile); 73 letni kard. Oswald Gracias (Indie; 64- letni Reinhard Marx (Niemcy); 78-letni Laurent Monsengwo Pasinya (Demokratyczna Republika Konga); 73- letni Sean O’Malley (USA); 76 - letni George Pell (Watykan/Australia) i 63 letni sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolin (Watykan/Włochy). Ponadto sekretarzem Rady, nie będącym jednak jej członkiem, jest 70-letni bp Marcello Semeraro (Włochy).