Kard. Nycz do misjonarzy: Ewangelia powinna stawać się elementem kultury

KAI / pk
data14.06.2018 15:33

(fot. episkopat.pl)

Ewangelia, która nie staje się elementem kultury jest Ewangelią płytko przyjętą - powiedział kard. Kazimierz Nycz, który przewodniczył Mszy św. podczas Wakacyjnego Zjazdu Misjonarzy w Centrum Formacji Misyjnej.

 

Bierze w nim udział ok 100 misjonarzy duchownych i świeckich. W ciągu trzech dni poznają oni aktualną sytuacją Kościoła w Polsce, oraz możliwościami wsparcia. Spotkają się również z przedstawicielami władz. Na zakończenie wezmą udział w uroczystości zakończenia peregrynacji kopii Jasnogórskiego Wizerunku w diecezji warszawsko-praskiej.


W homilii kard. Nycz podkreślił, że miłość do Chrystusa jest najgłębszym motywem posługi misyjnej. - Patrzymy na was z podziwem, ponieważ trzeba wiele trudu, wiele wysiłku, by mocno stąpając po polskiej ziemi zapragnąć czegoś więcej w Afryce, czy w innych krajach - powiedział metropolita warszawski.

 

Mówiąc o misyjnej naturze Kościoła kardynał Nycz przestrzegł przed zawężonym rozmienieniem tego pojęcia. - Musimy wystrzegać się myślenia kategoriami, że skoro cały Kościół jest misyjny, to mamy tutaj mamy dość miejsc gdzie trzeba iść z przesłaniem Ewangelii, bo właściwie kwitnie pogaństwo i w takim razie nie mamy już ani czasu, ani ochoty by zachować wymiar misyjności Kościoła w znaczeniu całego świata. Prowadzi to do sytuacji w której ktoś nie ma ani ochoty wyjazdu na misje do Afryki, ani nie próbuje wyjść z własnej parafii, ze świątyni by szukać tych, którzy już nic nie wiedzą o Chrystusie czy o Kościele - ostrzegał purpurat. Zwrócił uwagę, że jednym z ważnych znaków czasu jest dynamiczny rozwój Kościoła katolickiego w Azji .

 

- W samych Indiach 50 lat temu było zaledwie 3-4 mln chrześcijan, podczas gdy obecnie jest ich już ponad 20 mln. To tylko pokazuje, że tak jak XX wiek był czasem misji w Afryce, tak XXI otwiera się ten wielki kontynent jakim jest Azja gdzie ludności nieustannie przybywa - powiedział kard. Nycz dodając, że otwarcie misyjne Kościoła na Daleki Wschód nie oznacza oczywiście, że należy wycofać się z tego, co już jest realizowane w innych częściach świata.

 

Metropolita warszawski podziękował również misjonarzom za ich wiarę i oddaną posługę. - Modlę się z wami i za was, dziękując że reprezentujecie Kościół zarówno ten powszechny jak i Kościół, który jest w Polsce, że głosząc Ewangelię mówicie również o naszej rodzimej kulturze i związanych z nią zwyczajach, które wyrosły z chrześcijaństwa - powiedział kard. Nycz. Podkreślił znaczenie inkulturacji w działalności misyjnej. - Ewangelia która nie staje się elementem kultury jest Ewangelią płytko przyjętą - powiedział kard. Kazimierz Nycz przypominając nauczanie św. Jana Pawła II.

 

W Wakacyjnym Zjeździe Misjonarzy bierze w tym roku udział ponad 100 kapłanów, osób konsekrowanych oraz osób świeckich. Najwięcej jest z Afryki - 50 misjonarzy, drugie miejsce zajmuje Ameryka Południowa i Środkowa - 28 osób, ponad 10 misjonarzy posługujących w Azji i kilku z Oceanii. W czasie zjazdu misjonarze zapoznają się z zakresem działania wszystkich agend Komisji KEP ds. Misyi i aktualnych możliwości pomocy, łącznie z tym jak powinni się zachować się wobec zagrożeń i niebezpieczeństw na misjach. Pierwszego dnia mieli warsztaty z funkcjonariuszami GROMU-u.W piątek spotkają się z przedstawicielami władz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w sobotę wezmą udział w uroczystościach zakończenia peregrynacji kopii Jasnogórskiego Wizerunku w diecezji warszawsko-praskiej.