Nowe zapisy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Papież zmienił ważną doktrynę

Karol Wilczyński Karol Wilczyński
data02.08.2018 12:35

(fot. Mitzo / Shutterstock.com / Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)

"Kościół w świetle Ewangelii naucza, że "kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby" - tak brzmi nowy zapis o karze śmierci w Katechizmie Kościoła Katolickiego (nr 2267).

 

Zapis pojawił się 2 sierpnia br. na oficjalnej stronie Watykanu w języku włoskim oraz w polskim tłumaczeniu.

 

Publikujemy pełny tekst nowego zapisu nr 2267:

 

2267. Wymierzanie kary śmierci, dokonywane przez prawowitą władzę, po sprawiedliwym procesie, przez długi czas było uważane za adekwatną do ciężaru odpowiedź na niektóre przestępstwa i dopuszczalny, choć krańcowy, środek ochrony dobra wspólnego.

 

Dziś coraz bardziej umacnia się świadomość, że osoba nie traci swej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw. Co więcej, rozpowszechniło się nowe rozumienie sensu sankcji karnych stosowanych przez państwo. Ponadto, zostały wprowadzone skuteczniejsze systemy ograniczania wolności, które gwarantują należytą obronę obywateli, a jednocześnie w sposób definitywny nie odbierają skazańcowi możliwości odkupienia win.

 

Dlatego też Kościół w świetle Ewangelii naucza, że "kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby"[1], i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie.

 

Już od kilku lat papież Franciszek wskazywał na konieczność zmiany w doktrynie. "Rzeczywiście, w dzisiejszych czasach, kara śmierci jest nie do przyjęcia, niezależnie od tego jak poważna byłaby zbrodnia osoby skazanej. Jest ona zniewagą wobec nienaruszalności życia i godności osoby ludzkiej. Jest ona również sprzeczna z Bożym planem wobec poszczególnych osób i społeczeństwa, oraz Jego miłosierną sprawiedliwością. Nie jest też ona zgodna z wszelkimi słusznymi celami kary. Nie oddaje ona sprawiedliwości ofiarom, lecz w istocie sprzyja zemście. Przykazanie "nie zabijaj" ma wartość absolutną i dotyczy zarówno niewinnych jak i winnych" - powiedział Ojciec Święty w wideoprzesłaniu na odbywający się w Oslo VI Światowy Kongres Przeciw Karze Śmierci.

 

Czy katolik może popierać karę śmierci? >>>

 

To samo przesłanie papież wystosował do Organizacji Narodów Zjednoczonych i ponawiał je kilka razy. Na przykład 21 lutego 2016 roku nie tylko powtórzył za swoimi poprzednikami nawoływanie do sumień tych, którzy rządzą, aby wypracowali międzynarodowy konsensus dla wycofania kary śmierci. Mówił także jasno, że przykazanie "Nie zabijaj" ma wartość absolutną i należy je stosować zarówno do niewinnej, jak i winnej osoby.

 

Również papież Benedykt XVI bardzo jasno wypowiedział się, że kara śmierci to "nie tylko zamach na życie, ale również obraza godności człowieka". Wyrażał również nadzieję, że jest coraz więcej inicjatyw, które działają na rzecz całkowitego wyeliminowania jej stosowania.

 

Wcześniejszy zapis w Katechizmie Kościoła Katolickiego nr 2267 mówił o tym, że "tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem".

 

* * *

 

Karę śmierci zgodnie z danymi Amnesty International w ciągu ostatnich 10 lat wykonano w 56 państwach świata. W Europie jedynym krajem, w którym nadal wykonuje się kary śmierci jest Białoruś. Dane podają, że w tym kraju skazano 3 lub 5 osób w 2017 roku.

 

W 2017 roku Amnesty International zarejestrowało 993 egzekucje. Liczba ta nie zawiera tysięcy wyroków śmierci i egzekucji w Chinach. Co najmniej pięć osób zostało straconych w Iranie za przestępstwa popełnione w wieku poniżej 18 lat. Na świecie przebywa obecnie ok. 22 tysiące osób, które żyją z orzeczonym wyrokiem kary śmierci.