Biskupi na Tydzień Wychowania: Pismo Święte kompasem wskazującym drogę

KAI / ms
data28.08.2018 15:30

(fot. Diego Cervo/shutterstock.com)

Bóg jest obecny w swoim Słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie z Biblią - piszą biskupi w liście pasterskim z okazji VIII Tygodnia Wychowania.

 

Rozeznanie powołania

 
Tydzień Wychowania rozpocznie się 9 września pod hasłem: "Wybór drogiˮ. Biskupi zachęcają, by przeżyć ten czas jako przygotowanie do 15. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat młodzieży i rozeznawania powołania.
 

"Rozeznawanie powołania bywa kojarzone z młodością, jednak umiejętność ta potrzebna jest przez całe życieˮ - podkreślają biskupi w liście na Tydzień Wychowania.

 

Wymieniają tu wybór decyzji o życiu małżeńskim, kapłańskim, konsekrowanym lub w stanie wolnym, następnie wybory dotyczące pracy czy też dalszego kształcenia i miejsca zamieszkania. Zapraszają rodziców, nauczycieli i wychowawców do refleksji nad tym, jak pomóc dzieciom i wychowankom w procesie rozeznawania ich życiowych decyzji.

 

Dar, o który należy prosić

 

Cytując Ojca Świętego Franciszka, biskupi zwracają uwagę na to, że rozeznanie jest darem, o który należy prosić. Wskazują, że w odkrywaniu powołania konieczna jest Biblia, ponieważ w Słowie Bożym obecny jest Bóg, a to On zna nas lepiej niż my sami siebie i jest najwłaściwszym adresatem pytania o plan na życie.

 

Biskupi przytaczają też zachętę papieża Benedykta XVI zawartą w adhortacji Verbum Domini, by pomagać młodym w poznawaniu Pisma Świętego, "aby było niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść". Jak piszą, konieczne jest to szczególnie w dobie mediów elektronicznych i tzw. zappingu czyli "skakania po kanałach telewizyjnych". "Bez mądrości rozeznania łatwo możemy stać się marionetkami, będącymi zakładnikami chwilowych tendencji" - powtarzają za Franciszkiem.

 

W ostatniej części listu biskupi wymieniają czynniki, które warto uwzględnić w procesie rozeznawania. Piszą m.in. o tym, że odniesienie sukcesu i zapewnienie utrzymania sobie i rodzinie - choć same w sobie bardzo ważne - nie powinny stanowić głównego kryterium w podejmowaniu decyzji o przyszłości.

 

Szczery dialog z Bogiem

 

Biskupi zachęcają, by postawić sobie pytania o to, jakie są nasze najgłębsze pragnienia, jakie mamy zdolności i gdzie je najlepiej wykorzystamy oraz w jaki sposób najpełniej będziemy służyć Bogu i drugiemu człowiekowi. Wskazują też na osoby towarzyszące w odkrywaniu powołania, jakimi są: rodzice, księża, katecheci, nauczyciele i wychowawcy.

 

"Pewnie wielu słuchających teraz tych słów ma przed oczyma taką osobę, która wpłynęła na ich życie. Warto za nią podziękować Bogu" - piszą. Podkreślają też wagę szczerego i pełnego ufności dialogu człowieka z Bogiem, a zwłaszcza prośby o światło Ducha Świętego oraz o dar męstwa. 

 

"Można przecież dobrze rozpoznać powołanie, ale nie mieć odwagi, by je podjąć. Taka sytuacja zdarza się dziś dość często, chociażby w przypadku mężczyzn i kobiet przekonanych wewnętrznie, że pragną podjąć wspólne życie, a którym brakuje jednak odwagi, by wyznać sobie miłość w sakramencie małżeństwa" - piszą biskupi i zachęcają do modlitwy w intencji młodych i rozeznawania przez nich powołania.

 

Na zakończenie listu biskupi błogosławią na rozpoczynający się rok szkolny i katechetyczny.

 

List pasterski na VIII Tydzień Wychowania, który rozpocznie się 9 a zakończy 15 września jest przeznaczony do wykorzystania duszpasterskiego w najbliższą niedzielę 2 września.