Prymas Polski do funkcjonariuszy Służby Więziennej: godność rodzi godność

KAI / kk
data29.09.2018 09:30

(fot. prymaspolski.pl)

O zachowanie, uszanowanie i pielęgnowanie ludzkiej godności w sobie samym i drugim człowieku prosił Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas Mszy św. celebrowanej 28 września w katedrze gnieźnieńskiej z okazji 40-lecia Zakładu Karnego w Gębarzewie.

 

W rocznicowej modlitwie u grobu św. Wojciecha uczestniczyli czynni i emerytowani funkcjonariusze i funkcjonariuszki Zakładu Karnego w Gębarzewie, przedstawiciele władz Służby Więziennej szczebla ogólnopolskiego, wojewódzkiego i lokalnego oraz Kompania Honorowa formacji z pocztem sztandarowym. Wspólnie z Prymasem Polski Eucharystię celebrował kapelan Zakładu Karnego w Gębarzewie ks. Piotr Dworek.

 

"Zakład karny to niewątpliwie miejsce ograniczenia ludzkiej wolności. To przestrzeń zamknięta i dobrze strzeżona, miejsce odosobnienia i odizolowania od innych. Nie jest to jednak przestrzeń ograniczająca się w ten sposób tylko do samego ukarania, ale właśnie dzięki przebywaniu w niej i podejmowanej w niej pracy resocjalizacyjnej, szczególna przestrzeń życia będąca dla osadzonych szansą i dająca możliwość zapoczątkowania procesów reintegracji" - mówił w homilii abp Polak wskazując dalej na rolę, jaką w tym procesie odgrywa zarówno sam człowiek, jak i czas.

 

"Proces reintegracji wymaga czasu. Wymaga spokojnej pracy, bez obsesji na punkcie natychmiastowych rezultatów. Wymaga wytrwałego dojrzewania i cierpliwego naprawiania zerwanych ze społeczeństwem więzów. Wymaga również wzajemnego znoszenia trudnych i niesprzyjających sytuacji z nadzieją, że w dalszej perspektywie i one będą mogły okazać się prawdziwie owocne" - przyznał Prymas.

 

 

Metropolita gnieźnieński zwrócił też uwagę na konieczność wdrażania takich programów, by przestrzeń zakładu karnego nigdy nie demoralizowała i nie utrwalała nabytych przestępczych zachowań, ale konsekwentnie z nich wydobywała i wyzwalała.  Potrzeba - podkreślił - by zarówno osadzeni, jak i ci, którzy w powrocie do społeczeństwa mają im pomóc, nie zapominali o ludzkiej godności.

 

"Wasze zadanie jest naprawdę delikatne, jest niezwykle złożone, jest bardzo trudne. Trzeba je bowiem wykonywać z godności" - mówił do funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Służby Więziennej Prymas, powtarzając za papieżem Franciszkiem, że godność rodzi godność i w ten sposób przemienia człowieka. Wiele zależy jednak od tego - podkreślił - czy przytłoczeni codziennymi troskami, będziemy potrafili ją zachować i uszanować zarówno w sobie, jak i w drugim człowieku.