Watykan: metropolita Hilarion z Moskwy przemawiał na Synodzie Biskupów. Przyjął go także Franciszek

KAI / pch
data19.10.2018 16:40

(fot. EPA/VATICAN MEDIA)

W piątek 18 października przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych (OWCS) Patriarchatu Moskiewskiego metropolita wołokołamski Hilarion wystąpił na Synodzie Biskupów i spotkał się z kard. Kurtem Kochem - przewodniczącym Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan.

 

Gościa z Moskwy przyjął w Watykanie Franciszek, ale nie podano żadnych szczegółów ich rozmowy.

 

Według komunikatu służby prasowej OWCS metropolita i kardynał podzielili się wrażeniami z pracy Synodu a przewodniczący Papieskiej Rady serdecznie podziękował swemu rozmówcy "za wyraziste pozdrowienia, jakie skierował on do uczestników obrad". Kardynał podkreślił szczególnie znaczenie wspólnego projektu "Instytutów Letnich", odbywającego się co roku dzięki współpracy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) i Stolicy Apostolskiej. Pozwalają one młodym duszpasterzom i studentom z obu Kościołów poznać spuściznę i życie duchowe tradycji prawosławnej i katolickiej.

Przewodniczący OWCS ze swej strony zapoznał kard. Kocha z postanowieniami Świętego Synodu RKP, podjętymi na posiedzeniu w Mińsku 15 października "w związku z niekanonicznymi działaniami Patriarchatu Konstantynopolitańskiego na Ukrainie" - stwierdza oświadczenie Wydziału. Zaznaczono, że metropolita szczegółowo przedstawił stanowisko Patriarchatu Moskiewskiego w tej sprawie i przekazał kardynałowi tekst oświadczenia Synodu RKP.

Obaj uczestnicy spotkania omówili również pracę Wspólnej Grupy Roboczej ds. Współpracy Kulturalnej między RKP a Stolicą Apostolską oraz inne tematy, budzące wzajemne zainteresowanie.

Wcześniejszy komunikat prasowy OWCS głosił, że w swym przemówieniu w języku włoskim na sesji Synodu Biskupów gość z Moskwy jako obserwator z ramienia swego Kościoła, mający na to błogosławieństwo patriarchy Cyryla, pozdrowił wszystkich w jego imieniu i całego Kościoła rosyjskiego.

Nawiązując do tematyki tego zgromadzenia, zaznaczył, że zagadnienia młodzieży, jej wiary w Chrystusa i powołania do posługi w Kościele, należą do najbardziej aktualnych dla wszystkich wyznań chrześcijańskich. Hilarion podkreślił zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach, gdy o młodzież walczą różne siły, misja Kościoła polega na tym, aby "nauczyć młode pokolenia odróżniania dobra od zła, prawdy od kłamstwa, tego, co prawdziwe i rzeczywiście cenne od przemijającego i powierzchownego". Mówca wyraził przekonanie, że najcenniejsze, co Kościół może zaproponować wszystkim pokoleniom, to sam Jezus Chrystus, którego wizerunek ewangeliczny nie może nie wywołać oddźwięku w sercach młodych ludzi.

Przewodniczący OWCS wezwał zgromadzonych do rozwijania współpracy prawosławno-katolickiej i do wspólnego dawania świadectwa o Ewangelii zbawienia. Z zadowoleniem przytoczył jako przykład takiego współdziałania wspomniany projekt "Instytutów letnich", odbywających się co roku dzięki współpracy RKP i Stolicy Apostolskiej.

W swym wystąpieniu metropolita nie odniósł się wcale do obecnej sytuacji na Ukrainie, zwłaszcza do trwającej tam od 4 lat wojny, prowadzonej przeciw miejscowym władzom przez separatystów rosyjskich, wspieranych mniej lub bardziej otwarcie przez Patriarchat Moskiewski i związany z nim Ukraiński Kościół Prawosławny.