Grecja: rząd i Kościół prawosławny uzgodniły szczegóły rozdziału. Rząd zapewnił, że nadal będzie opłacał ok. 9 tys. duchownych

kai / pch
data08.11.2018 21:30

(fot. alexandros michailidis / shutterstock)

Grecja jako ostatni prawosławny członek Unii Europejskiej zamierza wprowadzić wkrótce rozdział Kościoła od państwa i stać się krajem "neutralnym" pod względem religijnym i światopoglądowym.

 

Zmianę zapowiedzieli we wspólnym oświadczeniu telewizyjnym premier Aleksis Tsipras i głowa Kościoła Grecji, arcybiskup Aten Hieronim. Jego zdaniem "porozumienie to pokazuje nasz zamiar uczynienia kroku naprzód w duchu wzajemnego szacunku".

 

Aby bardzo silny i wpływowy w tym kraju Kościół prawosławny nie sprzeciwiał się za bardzo proponowanym zmianom, rząd zapewnił, że nadal będzie opłacał ok. 9 tys. duchownych i inne osoby zatrudnione w różnych instytucjach kościelnych. Jednocześnie szef rządu oznajmił, że z chwilą wprowadzenia nowych przepisów księża przestaną być pracownikami publicznymi, jak to jest dotychczas, choć nadal będą otrzymywać pensje państwowe. Na ich utrzymanie i niektóre inne publiczne wydatki Kościoła państwo przeznacza rocznie ok. 189 mln euro ze specjalnego funduszu przeznaczonego na ten cel.

Jeszcze bardziej "zapalnym" punktem w stosunkach państwowo-kościelnych jest sprawa własności i majątków należących do Kościoła, który jest największym właścicielem ziemi nieruchomości w Grecji. Wspólne oświadczenie szefa rządu i głowy Kościoła wskazuje, że osiągnięte już porozumienie będzie podstawą do dalszych rozmów władz świeckich i Świętego Synodu Kościoła Grecji. Przedstawiciele obu stron mają się niebawem ponownie spotkać, aby zatwierdzić uzgodnione reformy.

Grecja, której ponad 95 proc. mieszkańców wyznaje prawosławie, była dotychczas jedynym prawosławnym krajem członkowskim UE, w którym nie było rozdziału Kościoła od państwa, prawosławie zaś było uznane za wyznanie państwowe i z tego tytułu korzystało ze szczególnego wsparcia ze strony władz. Nowe porozumienie kładzie kres tego rodzaju praktykom i zrównuje formalnie wszystkie istniejące i działające w tym kraju związki wyznaniowe.