Kard. Soo-jung: jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, aby być pierwszymi budowniczymi pokoju na tym świecie

vaticannews.va / pch
data26.12.2018 21:30

(fot. kbs pope / youtube)

Kardynał Andrew Yeom Soo-jung, arcybiskup Seulu, wygłosił swoje orędzie na Boże Narodzenie.

 

Hierarcha przywołał słowa Papieża Franciszka, że powinniśmy zawsze zachowywać miłosierdzie w naszych umysłach, aby być gotowymi do udzielania przebaczenia oraz bezwarunkowego dzielenia się nim.

 
Kardynał podkreślił, że budowanie pokoju należy rozpoczynać od modlitwy. Prawdziwy pokój jest bowiem darem Boga, który możemy otrzymać, kiedy o niego prosimy. Dlatego wezwał do nieustającej modlitwy o pokój szczególnie na półwyspie koreańskim.
 
Hierarcha przywołał także słowa Papieża Jana XXIII z encykliki "Pacem in terris", że światowy porządek pokoju powinien być budowany w oparciu o cztery filary: prawdę, sprawidliwość, miłość i solidarność. Droga do pokoju pozostaje więc długa oraz ciężka. Jako wierni powinniśmy trwać w cierpliwości oraz kontynuować modlitwę realizując dobro w życiu codziennym. Poprzez misterium Wcielenia i miłości Boga do ludzkości Chrystus przyniósł wszystkim zbawienie i pocieszenie.
 
Kard. Yeom Soo-jung udzielił błogosławieństwa także mieszkańcom Korei Północnej i życzył im, aby Boże Narodzenie stało się dla nich nową nadzieją i światłem oraz przyniosło wielkie pocieszenie w trudnościach, które przeżywają.