Abp Skworc na nabożeństwie ekumenicznym: łączy nas przekonanie, że człowiek jest zdolny do wielkoduszności

KAI / ml
data20.01.2019 22:08

(fot. episkopat.pl)

Przedstawiciele Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej spotkali się na wspólnej modlitwie w ewangelickim kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. Kazanie do zebranych wygłosił abp Wiktor Skworc.

 
- Łączy nas przekonanie, że człowiek jest nieustannie zdolny do gestów wielkoduszności, solidarności i troski - podkreślił metropolita katowicki.
 

Metropolita katowicki w kazaniu nawiązał do niedawno zakończonego w Katowicach Szczytu Klimatycznego COP24. - Uświadomiliśmy sobie kolejny raz jak wiele nas łączy na płaszczyźnie naturalnej i duchowej. Wspólne nam człowieczeństwo i jeden chrzest, jednŁączy nas przekonanie, że człowiek jest nieustannie zdolny do gestów wielkoduszności, solidarności i troskia wiara w naszego Pana, Jezusa Chrystusa - mówił.

Parafrazując słowa papieża Franciszka zawarte w encyklice Laudato si’ mówił, że "łączy nas nadzieja, że będziemy jedną duszą, jednym sercem, jednym ciałem" -  powiedział.

 

Duchowny odniósł się także do hasła tegorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, które brzmi: "Dąż do sprawiedliwości". - Wszyscy odczuwamy dynamikę tego hasła. Zawiera się ona w słowie "dąż", które jest przeciwnością bierności i pesymizmu; postawy "niech będzie jak jest" i "nic nie można zmienić" - tłumaczył.

 

Metropolita katowicki odniósł się także do słowa "sprawiedliwość". Zauważył, że z tym słowem "kojarzy się nam wszystkim porządek jurydyczny". - Moralne zaś rozumienie sprawiedliwości jest znacznie szersze i polega na tym, że oddaje się każdemu to, co mu się należy, nawet jeśli ta należność nie jest precyzyjnie określona przez prawo lub zwyczaj - wskazywał.

 

Podkreślił też, że w Piśmie św. słowo "sprawiedliwość" jest również bardzo mocno obecne. - Ta sprawiedliwość Boża dostępna człowiekowi przez wiarę, zbiega się ostatecznie z miłosierdziem Bożym i miłością Boga, objawionym ostatecznie w Jezusie Chrystusie - stwierdził hierarcha.

 

Odnosząc się do odczytanego podczas nabożeństwa fragmentu z Listu do Rzymian stwierdził, że "sprawiedliwość objawiona przez Boga w Jezusie Chrystusie jest właśnie Jego sprawiedliwością zbawczą, to znaczy Jego pełną miłosierdzia wiernością wobec stworzenia i jego korony - człowieka".

 

- Bracie i Siostro pamiętajmy: dążyć do sprawiedliwości znaczy ostatecznie dążyć do Boga i ono powinno nas łączyć. Czytelnym jego - dążenia - wyrazem jest modlitwa - zakończył metropolita katowicki.

 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczął się w piątek 18 stycznia. W niedzielę duchowni różnych Kościołów chrześcijańskich spotkali się na centralnym nabożeństwie Śląskiego Oddziału PRE. Wspólna modlitwa odbędzie się jeszcze m.in. w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym czy u Misjonarzy Oblatów. W ramach wspólnej modlitwy zaplanowano także ekumeniczne kolędowanie przy żłóbku w Katowicach-Panewnikach.