13 Kościołów i związków wyznaniowych powołało własną instytucję do ochrony danych osobowych

PAP / kw
data14.02.2019 15:20

(fot. shutterstock.com)

13 Kościołów i związków wyznaniowych powołało niezależną instytucję, której zadaniem jest czuwanie nad przetwarzaniem danych osobowych wiernych; pozostałe związki wyznaniowe podlegają nadzorowi UODO - poinformowała prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa.

 

Konferencja prasowa o ochronie danych osobowych w Kościołach i związkach wyznaniowych odbyła się w czwartek w siedzibie PAP w Warszawie.

 

Jak poinformowała Bielak-Jomaa w maju 2016 r. Unia Europejska przyjęła ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpiło dyrektywę w tej sprawie z 1995 r. Kościoły i związki wyznaniowe, które w momencie wejścia w życie rozporządzenia stosowały już wewnętrzne zasady ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 91 rozporządzenia mogą je stosować również po 25 maja 2018 r. pod warunkiem, że będą dostosowane do RODO.

 

"Jest to wyrazem poszanowania autonomii uznanych prawnie Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce. Wprost jest to zawarte w rozporządzeniu, a właściwie motywie 165 preambuły do rozporządzenia, z której jasno wynika, że rozporządzenie nie narusza statusu prawnego Kościołów i związków, który został im przyznany na mocy prawa konstytucyjnego państw członkowskich UE" - zaznaczyła.

 

Bielak-Jomaa wyjaśniła, że jak dotąd UODO został poinformowany o tym, że 13 Kościołów i związków wyznaniowych posiada takie odrębne regulacje. Są to min. Kościół katolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Boży w Polsce i Ewangelicki Kościół Metodystyczny.

 

Dodała, że przykładem takich szczegółowych regulacji może być "Dekret ogólny Kościoła katolickiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim", wydany przez Konferencję Episkopatu Polski 13 marca 2018 r.

 

"Jednak przetwarzanie danych osobowych w Kościołach również podlega ochronie. Nadzór nad przetwarzaniem danych prowadzi specjalny organ powołany poprzez dany Kościół" - wyjaśniła Bielak-Jomaa. Zaznaczyła, że po 25 maja powstało pięć takich instytucji: Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych powołany przez Kościół katolicki, Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kurator Ochrony Danych Osobowych Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, Ewangelicka Komisja Wspólna Ochrony Danych Osobowych powołana przez Kościół Ewangelicko-Augsburski i Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP i Międzykościelna Komisja Ochrony Danych Osobowych utworzona przez Kościół Boży w Polsce, Społeczność Chrześcijańską Miejsce Odnowienia, Wspólnotę Chrześcijańską "Wrocław dla Jezusa", Kościół Pentekostalny w RP, Zbór Ewangelicko-Baptystyczny, Misję Pokoleń, Ewangelicki Kościół Metodystyczny i Powszechny Kościół Ludu Bożego.

 

Jak poinformowała Bielak-Jomaa polski ustawodawca przewidział również możliwość zawierania przez prezesa UODO porozumień o współpracy i wzajemnej wymianie informacji z niezależnymi organami kościelnymi. "Dzisiaj kończymy cykl spotkań z takimi organami nadzorczymi, których efektem będą - wszystkie strony już wyraziły taką wolę - porozumienia zawierane z poszczególnymi Kościołami i związkami wyznaniowymi" - zaznaczyła.

 

Bielak-Jomaa wyjaśniła, że Kościoły i związki wyznaniowe, które nie powołały swoich organów nadzorczych, podlegają w zakresie ochrony danych osobowych nadzorowi UODO.