Polska Rada Chrześcijan i Żydów apeluje o odpowiedzialność i roztropność

KAI / pk
data20.02.2019 17:51

(fot. shutterstock.com)

Apelujemy o odpowiedzialne spojrzenie na historię relacji polsko-żydowskich oraz o roztropne kształtowanie dziś społecznych i politycznych ram, w jakich relacje te będą się rozwijać w kolejnych pokoleniach - pisze Polska Rada Chrześcijan i Żydów, zaznaczając, że skróty myślowe i generalizacje utrudniają prowadzenie dialogu i merytorycznej dyskusji.


Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów


Polska Rada Chrześcijan i Żydów z wielkim niepokojem przyjmuje ponowne zaostrzenie retoryki wokół spraw polsko-żydowskich. Podobnie jak miało to miejsce w pierwszym kwartale 2018 roku, z przykrością stwierdzamy, że emocje istniejące wokół trudnych zagadnień z historii obu związanych ze sobą narodów są eskalowane i wykorzystywane instrumentalnie na potrzeby bieżących, wewnętrznych konfliktów politycznych - zwłaszcza w kontekście kolejnych kampanii wyborczych w Izraelu i w Polsce.


Apelujemy o odpowiedzialne spojrzenie na historię relacji polsko-żydowskich oraz o roztropne kształtowanie dziś społecznych i politycznych ram, w jakich relacje te będą się rozwijać w kolejnych pokoleniach. Doraźne wykorzystywanie skrótów myślowych, szkodliwych uogólnień, stereotypów i nieuprawnionych generalizacji utrudnia prowadzenie dialogu i merytorycznej dyskusji o przeszłości.


Wzywamy uczestników debaty publicznej - zarówno polityków, jak i dziennikarzy; zarówno w Polsce, jak i w Izraelu - aby mówili o historii XX wieku z należytą starannością, umiarem i szacunkiem dla pamięci o zmarłych i pomordowanych.


W imieniu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów:


Stanisław Krajewski -żydowski współprzewodniczący
Zbigniew Nosowski - chrześcijański współprzewodniczący
Warszawa, 20 lutego 2019 r.