Katowice: Klub Inteligencji Katolickiej sprzeciwia się promocji praw osób LGBT

KAI / pk
data15.03.2019 10:07

(fot. Sharon McCutcheon / Unsplash)

Wprowadzenie postulatów środowisk LGBT spowoduje ograniczenie praw dzieci i rodziców, ale także prawa wszystkich obywateli do wolności słowa, w tym wolności do wyrażania sprzeciwu sumienia, wolności nauczania, a w przyszłości może także prowadzić do ograniczenia wolności nauczania religii - pisze w przesłanym KAI oświadczeniu Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach Andrzej Dawidowski.


Publikujemy treść oświadczenia:

 

Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z 14 marca 2019 r. wyrażające sprzeciw wobec promocji praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderycznych (LGBT)

 

Zgodnie z Biblią, Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, a różnica płci stanowi podstawę małżeństwa i rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa. Proponowane alternatywne wizje człowieka są sprzeczne z prawdą o ludzkiej naturze.

 

W Konstytucji RP zapisana jest zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych (art. 25 Konstytucji RP), zakaz dyskryminowania w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym (art. 32 ust. 2), wolność sumienia, w tym także wolność do wyrażania sprzeciwu sumienia (art. 53) oraz zasada dobra dziecka (art. 72).

 

Wprowadzenie postulatów środowisk LGBT spowoduje ograniczenie praw dzieci i rodziców, ale także prawa wszystkich obywateli do wolności słowa, w tym wolności do wyrażania sprzeciwu sumienia, wolności nauczania, a w przyszłości może także prowadzić do ograniczenia wolności nauczania religii.

 

Nie do zaakceptowania jest wprowadzenie zajęć edukacji seksualnej zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

Uważamy, że treści zawarte m. in. w warszawskiej deklaracji LGBT+ oraz propagowane w innych miejscach w Polsce mają na celu wprowadzenie do szkół wychowania seksualnego w duchu ideologii gender i to już adresowanego do małych dzieci. Wychowanie to ma też na celu oswojenie dzieci z różnymi formami relacji płciowych, a więc nie tylko rodzicielskim związkiem mężczyzny i kobiety, ale np. zachowaniami homoseksualnymi. W wymiarze społecznym erotyzacja młodocianych prowadzi do rozwiązłości, nasilenia zachowań o charakterze przestępczym, zwiększenia liczby ciąż u młodocianych i częstotliwości zachorowań na choroby weneryczne.

 

Przypominamy, że zgodnie z Konstytucją RP "każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed (…) demoralizacją" (art. 72 ust. 1) i wzywamy władze centralne i samorządowe oraz rodziców do przeciwstawiania się tym działaniom.

 

Prezes

Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Andrzej Dawidowski