"Wolontariat to wiara, która wyraża się przez miłość". Biskupi na Niedzielę Miłosierdzia

KAI/ ed
data23.04.2019 10:57

(fot. Episkopat News / flickr.com)

Wolontariat to wiara, która wyraża się przez miłość, ale to też miłość, która staje się wiarą. Pragniemy, aby dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu w czyny miłosierdzia, przemieniało się otoczenie każdego człowieka - w parafii, w szkole, w miejscu pracy i wypoczynku - piszą biskupi w liście pasterskim na przypadającą 28 kwietnia Niedzielę Miłosierdzia. 

 

Z okazji święta patronalnego Caritas dziękują wszystkim praktykującym wyobraźnię miłosierdzia, a zwłaszcza 100 tysiącom działających w Polsce wolontariuszy. List nosi tytuł "Wolontariat w służbie miłosierdzia".

 

Trzy zadania Kościoła


W liście pasterskim na Niedzielę Miłosierdzia czytamy o trzech ściśle związanych ze sobą zadaniach Kościoła, którymi są: głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i posługa miłości. Biskupi koncentrują się na działalności charytatywnej Kościoła, którą prowadzi on od samego początku istnienia i podkreślają szczególną rolę wolontariatu. "W znaczeniu chrześcijańskim wolontariat to dobrowolne świadczenie miłosierdzia bliźnim ze względu na wiarę w Jezusa, który utożsamia się z każdym, kto potrzebuje pomocy" - czytamy w liście.Biskupi zauważają, że cechą niesienia pomocy jest radość, która towarzyszy zarówno temu, kto pomaga, jak i temu, kto tej pomocy doświadcza.

 

"Źródłem tej radości jest Bóg" - piszą. Cytują też słowa Ojca Świętego Franciszka, który podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w 2013 roku, mówił "Przez uśmiech każdego z was, uprzejmość, gotowość posługi udowodniliście, że <>(Dz 20,35).W liście wyrażone jest pragnienie, by we wszystkich środowiskach znajdowali się "dynamiczni liderzy dzieł miłosierdzia, którzy jako osoby uczciwe, żyjące według chrześcijańskich zasad i zdolne do gromadzenia wokół siebie ludzi, pełnią posługę charytatywną wraz z innymi". Biskupi zwracają jednak uwagę na to, że "w animowaniu działań społecznych nie wystarczy być ambitnym i forsować własne pomysły, deprymując cudze. Trzeba słuchać innych i ofiarować im swój czas".

 

Okazja, żeby podziękować za tych, którzy praktykują miłosierdzie

 

Biskupi szczególną uwagę zwracają na działalność wolontariuszy zrzeszonych w Parafialnych Zespołach Caritas, Szkolnych Kołach Caritas oraz Centrach Wolontariatu i w grupach wspierających placówki charytatywne. Autorzy listu dziękują za każdy gest miłosierdzia i zachęcają nowych wolontariuszy do włączania się w powszechnie znane formy miłosierdzia. Odpowiadając na wezwanie Papieża Franciszka, proszą też o podejmowanie działań związanych z ekologią, jak wzywanie do nawrócenia ekologicznego i skromnego życia opartego na miłości, a nie na konsumpcji. Biskupi przypominają, że w Niedzielę Miłosierdzia Bożego przypada też Święto Patronalne Caritas. "Jest to szczególna okazja, aby podziękować Bogu za wszystkich, którzy na różne sposoby pielęgnują i praktykują wyobraźnię miłosierdzia" - piszą.

 

"Bogu niech będą dzięki za wasze wrażliwe serca, za wasze pomocne dłonie, za wasze oczy, które widzą potrzeby innych; za wasze uszy, które słyszą prośby, nawet te niewypowiedziane" - piszą biskupi. List jest przeznaczony do wykorzystania duszpasterskiego w Niedzielę Miłosierdzia.