Generał jezuitów zakończył wizytę w Polsce. Odwiedził m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego

Tadeusz Cieślak SJ
data19.05.2019 11:43

(fot. Inigo / jezuici.pl)

Mocnym akcentem, jakim była profesja zakonna trzech jezuitów oraz spotkanie z Regionem Rosyjskim zakończyła się (18 maja) wizyta w Polsce przełożonego generalnego Towarzystwa Jezusowego.

 

Ostatniego dnia pobytu w naszym kraju o. Arturo Sosa zwiedził Muzeum Powstania Warszawskiego, a następnie pojechał do Falenicy, gdzie w siedzibie Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury czekali na niego współbracia zakonni oraz liczna grupa gości z kraju i zagranicy.

 

(fot. Inigo / jezuici.pl)

 

(fot. Inigo / jezuici.pl)

 

W kaplicy ośrodka w Falenicy o. generał odprawił Mszę, podczas której ostatnie śluby zakonne złożyli ojcowie Piotr Kropisz (PMA), Stephan Lipke (RUS) oraz Tadeusz Drozdowicz (RUS). W homilii o. Sosa podkreślił, że umiłowanie Jezusa, więź z Nim jest warunkiem sine qua non naszej misji jako zakonu. Narzędziem tej więzi mają być Ćwiczenia Duchowe, a celem - wpisanie się w powszechną misję Kościoła w różnych zakątkach świata. Przykładem tej misji jest właśnie praca na rozległych i różnorodnych przestrzeniach dawnego ZSRR, zamieszkiwanych przez ludzi, którzy niejednokrotnie stoją z daleka od jakiejkolwiek wiary religijnej. O. generał życzył nowym profesom, "by ogień, który Towarzystwo niesie w świecie od niemal pięciuset lat, płonął również w ich sercach i by tym ogniem zapalali oni płomienie w sercach tych, do których są posłani".

 

(fot. Inigo / jezuici.pl)

 

Ostatnim punktem programu wizyty było spotkanie z licznie przybyłymi do Falenicy przedstawicielami Regionu Rosyjskiego TJ. Jezuici pracują aktualnie na Białorusi, w Rosji i Kirgistanie. Prowadzą mi.n. katolicki Instytut św. Tomasza w Moskwie oraz szkołę w Tomsku na Syberii.