Wybrano władze Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Współprzewodniczącym został Zbigniew Nosowski

KAI / jb
data19.06.2019 14:00

(fot. shutterstock.com)

18 czerwca 2019 odbyły się wybory do Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

 

Współprzewodniczącymi zostali: ze strony chrześcijańskiej Zbigniew Nosowski, a ze strony żydowskiej prof. Stanisław Krajewski. Pełnili oni powyższe funkcje również przez ostatnią kadencję.

 

Zbigniew Nosowski jest z wykształcenia socjologiem i teologiem. Od 1989 r. jest redaktorem "Więzi", od 2001 r. redaktorem naczelnym oraz dyrektorem programowym Laboratorium Więzi. Autor książek o duchowości chrześcijańskiej (m.in. "Parami do nieba", "Polski rachunek sumienia z Jana Pawła II", "Krytyczna wierność") i wielu programów telewizyjnych. W latach 2001 i 2005 był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie, a w latach 2002-2008 konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich. Kieruje Społecznym Komitetem Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich. Współorganizator Zjazdów Gnieźnieńskich.

 

Stanisław Krajewski jest profesorem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał doktorat z matematyki, habilitację z filozofii i tytuł profesora nauk humanistycznych. Zajmował się logiką matematyczną i filozofią matematyki. Czołowa postać dla odrodzenia religijnego życia żydowskiego w Polsce. Autor m.in. książek "54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas", "Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew", "Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła", "Czy matematyka jest nauką humanistyczną?".

 

Wiceprzewodniczącymi Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów są nadal ks. Grzegorz Michalczyk i rabin Stas Wojciechowicz.

 

Ponadto członkami Zarządu zostali: Marta Titaniec jako sekretarz generalna, Paweł Sawicki jako skarbnik oraz o. Marek Nowak, dominikanin, Ewa Klinger oraz Łukasz Małecki-Tepicht.

 

Celem Rady jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężanie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych. Rada ma tworzyć forum dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz inicjować działalność informacyjną na temat związków chrześcijaństwa i judaizmu, a także stosunków chrześcijańsko-żydowskich w Polsce i na świecie.

 

Jedne z ważniejszych inicjatyw Rady to:

 

  • organizowanie od 1992 r. corocznego Marszu modlitwy "Szlakiem pomników Getta Warszawskiego" w rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim,
  • organizowanie od 1992 r. corocznego spotkania modlitewnego w Kościele katolickim Wspólna Radość Tory z okazji żydowskiego święta SIMCHAT TORA,
  • nadawanie co roku tytułu CZŁOWIEKA POJEDNANIA zasłużonym na rzecz pojednania chrześcijańsko-żydowskiego,- współpraca w przygotowaniu corocznego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim (17 stycznia).