Znany ksiądz zaciągnął na siebie ekskomunikę. Kuria łódzka rozesłała pismo w tej sprawie

Redakcja DEON.pl / Szymon Żyśko
data21.06.2019 11:00

(fot. AJ)

W konsekwencji kapłan nie może sprawować Mszy Świętej, udzielać ani przyjmować sakramentów oraz nosić stroju duchownego.

 

 

Publikujemy komunikat łódzkiej kurii w tej sprawie:

 

Łódź, dnia 18 czerwca 2019 roku

 

Prześwietne Kurie w Polsce /

Przewielebni Księża Archidiecezji Łódzkiej

 

Kuria Metropolitalna Łódzka informuje, że ksiądz Michał Misiak, kapłan archidiecezji łódzkiej na mocy kanoni 1364 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego zaciągnął karę ekskomuniki latae sententiae.

 

Tym samym został usunięty z urzędów kościelnych i zostało mu zabronione:

 

- jakikolwiek udział posługiwania w sprawowaniu Ofiary eucharystycznej i w jakichkolwiek obrzędach kultu;

- sprawowanie sakramentów i sakramentaliów oraz przyjmowanie sakramentów;

- sprawowanie urzędów kościelnych, posług i jakichkolwiek innych zadań, bądź wykonywanie aktów rządzenia

 

W konsekwencji otrzymał zakaz noszenia stroju duchownego, także liturgicznego.

 

+ Ks. prałat Zbigniew Tracz

Kanclerz Kurii

 

Kanon 1364 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który ma zastosowanie w tej sprawie, stwierdza: "Odstępca od wiary, heretyk lub schizmatyk podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa, przy zachowaniu przepisu kan. 194, § 1, n. 2; duchowny może być ponadto ukarany karami, o których w kan. 1336, § 1, n. 1,2 i 3".

 

Według naszych informacji ks. Michał Misiak przebywał w ostatnich tygodniach w Jerozolimie. Kuria nie odnosi się do powodów zaciągnięcia ekskomuniki ponad to, co zostało zawarte w komunikacie. Potwierdza jedynie fakt jej zaistnienia i określa paragraf.

 

Ks. Michał Misiak jest księdzem archidiecezji łódzkiej. Zasłynął niecodziennymi pomysłami na ewangelizację jak np. Chrystoteki (dyskoteki chrześcijańskie) oraz siłownia. Był ulicznym ewangelizatorem, sam siebie nazywał streetworkerem. Głośno o nim było, gdy z kolędą udał się do domu publicznego. Nazywano go wtedy "księdzem od prostytutek".