Franciszek na 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania: potrzebujemy rozeznania i proroctwa

KAI / ml
data04.12.2017 13:25

(fot. PAP/EPA/CLAUDIO PERI)

Do nie zrażania się słabościami i przyjęcia z otwartym sercem głosu Boga - wezwał Ojciec Święty w opublikowanym dziś Orędziu na 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

 

Będziemy go obchodzić w czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, 22 kwietnia 2018 r. Papież podkreślił trzy aspekty niezbędne do rozeznania powołania: słuchanie, rozeznanie i życie.

 

Na wstępie Franciszek przypomniał, że od 3 do 28 października 2018 r. odbywać się będzie XV Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów pod hasłem "Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania". Podkreślił, że nasze życie i nasza obecność w świecie jest owocem Bożego powołania.

 

>>PEŁEN TEKST ORĘDZIA PAPIEŻA<<

 

Zauważył, że dzieje każdego powołania są odmienne, ale zawsze "chodzi o słuchanie, rozeznawanie i życie tym Słowem, które wzywa nas z wysoka i, pozwalając, by owocowały nasze talenty, czyni nas także narzędziami zbawienia w świecie i ukierunkowuje nas ku pełni szczęścia". Dodał, że te trzy aspekty - słuchanie, rozeznanie i życie - stanowią także kontekst początku misji Jezusa.

 

Omawiając pierwszy aspekt - słuchanie, Ojciec Święty zauważył, że powołanie nie jest czymś oczywistym. Trzeba "nastawić się na głębokie wsłuchiwanie się w Jego słowo i życie, nauczyć się odczytywania wydarzeń oczyma wiary i pozostawania otwartymi na niespodzianki Ducha Świętego". Wymaga to wyjścia z naszych ograniczeń, apatii, zgiełku, cieszenia się kontemplacją, "aby spokojnie zastanowić się nad wydarzeniami naszego życia i, ufając w troskliwy zamysł Boga wobec nas, dokonać owocnego rozeznania".

 

Mówiąc o rozeznaniu, papież podkreślił konieczność dialogu z Bogiem. Wskazał na proroczy wymiar powołania, kierujący nas do ludzi przeżywających kryzysy, aby "w imieniu Boga skierować słowa nawrócenia, nadziei i pocieszenia". Zaznaczył, że "dzisiaj bardzo potrzebujemy rozeznania i proroctwa; przezwyciężenia pokusy ideologii i fatalizmu oraz odkrycia w relacji z Panem: miejsc, narzędzi i sytuacji, przez które nas wzywa. Każdy chrześcijanin powinien być w stanie rozwijać umiejętność «czytania w swoim» życiu i zrozumienia gdzie i do czego wzywa go Pan".

 

Mówiąc o ostatnim aspekcie streszczającym się w słowie - "żyć", Franciszek wezwał do niezwłocznego odpowiadania na Boże powołanie. "Każdy z nas jest powołany - do życia świeckiego w małżeństwie, do kapłaństwa w posłudze święceń czy do życia w szczególnej konsekracji - aby stać się świadkiem Pana, tu i teraz" - stwierdził Ojciec Święty. Podkreślił, że poświęcenie się całkowite i na zawsze Bogu i służbie braciom jest piękne oraz jest wielką łaską.

 

Zapewnił, że także dziś Pan Bóg powołuje, aby za Nim pójść. "Nie wolno nam czekać, aż będziemy doskonali, żeby odpowiedzieć naszym wielkodusznym «oto jestem», ani też przerażać się naszymi ograniczeniami i grzechami, ale musimy przyjąć z otwartym sercem głos Pana. Usłyszeć Go, rozpoznać naszą osobistą misję w Kościele i w świecie, i wreszcie żyć nią w tym dzisiaj, które daje nam Bóg" - napisał papież w orędziu na 55 Światowy Dzień Modlitw o Powołania.