Papież Franciszek wyjaśnia co jest najważniejszym elementem Mszy Świętej

KAI / mp
data28.02.2018 11:00

(fot. PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI)

Na znaczenie duchowości daru z siebie wskazał Franciszek podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie.

 
Papież kontynuując cykl katechez o Mszy św. przeszedł do omawiania pierwszych elementów Liturgii Eucharystycznej - przygotowania darów oraz modlitwy nad darami. Jego słów w auli Pawła VI wysłuchało około 12 tys. wiernych.
 
Pełny tekst papieskiej katechezy znajdziesz TUTAJ >>
 

Na wstępie Franciszek zaznaczył, że Liturgia Eucharystyczna odpowiada słowom i gestom, jakich dokonał Pan Jezus w przeddzień swojej męki. Podkreślił, że przygotowanie darów, gdy wierni w znakach chleba i wina wierni przekazują swoje cierpienia, modlitwy i pracę wyraża ich łączność z życiem, uwielbieniem, cierpieniami, modlitwami i pracą Chrystusa. Wyraża tę treść także okadzenie darów, krzyża, ołtarza, kapłana i ludu kapłańskiego.

 

Podobnie o jedności naszych darów z ofiarą Chrystusa mówi także modlitwa nad darami. Ojciec Święty zaznaczył, że w chlebie i winie składamy Bogu ofiarę naszego życia, aby było przekształcone przez Ducha Świętego w ofiarę Chrystusa i stało się z Nim jedną ofiarą duchową, miłą Ojcu.

 

Zatem pierwszemu gestowi Jezusa: "Wziął chleb i kielich z winem", odpowiada więc przygotowanie darów. Jest to pierwsza część Liturgii Eucharystycznej. Dobrze, aby to wierni przekazywali kapłanowi chleb i wino, ponieważ oznaczają one duchową ofiarę Kościoła zgromadzonego tutaj na Eucharystię. Chociaż dzisiaj "wierni tak jak dawniej nie składają już chleba i wina przeznaczonych do liturgii ze swoich własnych darów, obrzęd przyniesienia ich do ołtarza zachowuje swoją wymowę i duchowe znaczenie" (tamże, 73). I w związku z tym znamienne jest, że biskup święcąc nowego kapłana, gdy przekazuje mu chleb i wino, mówi: "Przyjmij dary ludu świętego, które mają być ofiarowane Bogu" (Pontificale Romano - Obrzęd święcenia biskupów, kapłanów i diakonów). Zatem w znakach chleba i wina wierni przekazują swoją ofiarę w ręce kapłana, który składa ją na ołtarzu lub stole Pańskim "będącym ośrodkiem całej Liturgii eucharystycznej" (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 73). Zatem ołtarz stanowi centrum Mszy św. a ołtarz jest Chrystus. Zawsze trzeba spoglądać na ołtarz będący centrum Mszy św. W "owocu ziemi i pracy rąk ludzkich", jest zatem ofiarowane przyrzeczenie wiernych, by czynić z siebie, posłusznych Słowu Bożemu, "ofiarę, która podobała by się Bogu Ojcu Wszechmogącemu", "na pożytek nasz i całego Kościoła świętego". W ten sposób "Życie wiernych, …ich cierpienia, modlitwy i praca łączą się z życiem, uwielbieniem, cierpieniami, modlitwami i pracą Chrystusa i z Jego ostatecznym ofiarowaniem się oraz nabierają w ten sposób nowej wartości" (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1368).

 

"Oby duchowość daru z siebie, której uczy nas ten moment Mszy św. rozjaśniała nasze dni, relacje z innymi, to co czynimy, napotykane cierpienia, pomagając nam budować miasto doczesne w świetle Ewangelii" - powiedział papież na zakończenie dzisiejszej katechezy.