W czerwcu papież odwiedzi Światową Radę Kościołów w Genewie

KAI / jp
data28.02.2018 15:15

(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.jezuici.pl)

Papież Franciszek odwiedzi 21 czerwca siedzibę Światowej Rady Kościołów w Genewie. Informację tę potwierdził prezydent Szwajcarii Alain Berset, który także spotka się tego dnia z papieżem.

 

Celem wizyty są rozmowy na temat inicjatywy pokojowej dla Syrii. Ponadto w tym roku Rada obchodzi swoje 70-lecie istnienia. Obecnie należy do niej 348 Kościołów protestanckich, prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich z ponad 120 krajów.

 

Światowa Rada Kościołów powstała na I zgromadzeniu ogólnym w Amsterdamie w sierpniu 1948 i obecnie skupia 348 wspólnot wyznaniowych - protestanckich, anglikańskich, prawosławnych, starokatolickich i niechalcedońskich - z ponad 120 krajów, liczących przeszło 550 mln chrześcijan.

 

Kościół katolicki nie należy do Rady, ale od czasów Soboru Watykańskiego II utrzymuje z nią bliskie kontakty, a od 1965 istnieje Wspólna Grupa Robocza, złożona z przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i ŚRK.

 

Na czele Rady - największej międzynarodowej organizacji ekumenicznej - stoi 150-osobowy Komitet Naczelny, a na co dzień jej pracami kieruje sekretarz generalny Rady, którym od 1 stycznia 2010 jest 56-letni obecnie norweski pastor luterański Olav Fykse Tveit (wybrany ponownie na drugą 5-letnią kadencją w lipcu 2014).