Franciszek o ujawnieniu listu papieża Pawła VI o rezygnacji: "to kolejny dowód jego świętości"

PAP / stacja7.pl / jp
data16.05.2018 16:00

(fot. Vatican City / Wikimedia Commons)

Papież Paweł VI, który stał na czele Kościoła w latach 1963-1978, od początku pontyfikatu liczył się z koniecznością ustąpienia z urzędu w przypadku "choroby albo innej poważnej przeszkody".

 

Potwierdzają to jego listy opublikowane przez "L'Osservatore Romano".

 

Listy, które wystosował papież Montini do watykańskiego sekretarza stanu i do dziekana kolegium kardynalskiego, zostały ujawnione w książce regenta Prefektury Domu Papieskiego księdza Leonardo Sapienzy, wydanej właśnie we Włoszech. Przedrukował je watykański dziennik w środowym wydaniu.

 

Paweł VI napisał, że nie wyklucza złożenia dymisji "w przypadku choroby albo innej poważnej przeszkody, która zgodnie z przewidywaniem uniemożliwi na długi czas pełnienie z dostateczną skutecznością" apostolskiego urzędu.

 

Jak wyjaśnił autor książki, należący do grona najbliższych współpracowników Franciszka, to sam papież zachęcił go do ogłoszenia listów Pawła VI, a także opatrzył całość własnym komentarzem.

 

Franciszek przyznał: "Ze zdumieniem czytałem listy Pawła VI, które wydają mi się pokornym i proroczym świadectwem miłości do Chrystusa i do jego Kościoła; kolejnym dowodem świętości tego wielkiego papieża".

 

Dodał: "W obliczu trudnej misji, jaka została mu powierzona, wobec kontestacji i społeczeństwa poddanego zawrotnej przemianie, Paweł VI nie uchyla się od swej odpowiedzialności. Tym, na czym mu zależy, są potrzeby Kościoła i świata. A papież sparaliżowany przez ciężką chorobę nie mógłby wystarczająco skutecznie wykonywać swego apostolskiego urzędu".

 

Listy po raz pierwszy zostają w pełni ujawnione właśnie w ukazującej się teraz książce. "My, Paweł VI deklarujemy, że w przypadku choroby, przypuszczalnie nieuleczalnej lub długotrwałej, lub w przypadku innej poważnej i długotrwałej przeszkody (…) zrzekamy się z naszego urzędu" - czytamy w liście datowanym na 2 maja 1965 r. "Vatican insider" zauważa, że nie był on więc napisany gdy papież był już stary i chory, ale ledwie dwa lata po wyborze na Stolicę Piotrową, w trakcie trwającego ciągle Soboru Watykańskiego II.

 

- Dlatego, w sumieniu i po dojrzałym namyśle, wskazuje swoją wyraźną wolę dla wyższego dobra Świętego Kościoła - wyjaśnił Franciszek.

 

Beatyfikował on Pawła VI w 2014 roku. W październiku tego roku ma odbyć się kanonizacja papieża, który zamknął obrady Soboru Watykańskiego II.