Stolica Apostolska i Światowa Rada Kościołów wzmacniają współpracę

KAI / pch
data11.06.2018 19:57

(fot. matthieu comoy / unsplash)

Stolica Apostolska i Światowa Rada Kościołów zacieśniają współpracę w zakresie działań na rzecz pokoju oraz ekumenicznych "wyzwań i szans" migracji. Poinformowano o tym po posiedzeniu kierownictwa wspólnej grupy roboczej Kościoła rzymsko-katolickiego i Światowej Rady Kościołów.

 

Spotkanie odbyło się pod koniec maja na zaproszenie współprzewodniczącego tego gremium ze strony ŚRK, metropolity Nifona (Mihaity) w jego siedzibie biskupiej w rumuńskim Târgoviște, historycznej stolicy Wołoszczyzny. Współprzewodniczącym ze strony katolickiej jest arcybiskup Dublina, Diarmuid Martin.

 

Obecnie grupa robocza przygotowuje dwa dokumenty dotyczące pracy na rzecz pokoju oraz migracji. We wrześniu odbędzie się w niemieckim Augsburgu zgromadzenie ogólne "wspólnej grupy roboczej". Podczas spotkania w Târgoviște z uznaniem podkreślono dobrą współpracę ŚRK i nowej watykańskiej Dykasterii ds. integralnego rozwoju człowieka w przygotowaniu do zaplanowanej na 12-15 września rzymskiej konferencji na temat migracji, wrogości wobec obcych oraz populizmu.

Wizytę papieża Franciszka w Światowej Radzie Kościołów w Genewie 21 czerwca "wspólna grupa robocza" określiła jako "wydarzenie bez precedensu", które będzie bodźcem nie tylko dla współpracy Kościołów członkowskich ŚRK i Kościołem katolickim na płaszczyźnie międzynarodowej, ale także na szczeblu krajowym i regionalnym. Na swoim spotkaniu w Augsburgu wspólna grupa robocza zamierza przeanalizować nowe szanse, jakie będą wynikać z wizyty papieża w Genewie.

Członkowie zarządu "wspólnej grupy roboczej" obradujący w Târgoviște uczestniczyli też w liturgii w miejscowej katedrze prawosławnej. Obecny był także rzymskokatolicki arcybiskup Bukaresztu, Ioan Robu. "Liczna obecność młodych ludzi dowodzi witalności Kościoła w Rumunii, ale także świadczy o zaangażowaniu młodych ludzi w sprawę ekumenizmu" - poinformowano w końcowym komunikacie. Spotkanie było też okazją do rozmowy z rumuńsko-prawosławnym patriarchą Danielem.

"Wspólna grupa robocza" została utworzona już 1965 roku; w jej skład wchodzi 10 osób wyznaczonych przez zarząd ŚRK w Genewie oraz 10 osób przez Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan.