Franciszek: "na tym polega dzieło zamierzone przez Boga"

KAI / ms
data05.08.2018 13:30

(fot. (fot. flickr.com/catholicism)

Częstą pokusą jest sprowadzanie religii do praktykowania prawa, dokonując projekcji na naszą relację z Bogiem, relacji między sługami a ich panem - zauważył Franciszek w rozważaniu poprzedzającym południową modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie.

 
Papież wyjaśnił, że dzieło Boże polega jednak "nie tyle na «czynieniu» rzeczy, lecz na «wierzeniu» w Tego, którego On posłał". To "wiara w Jezusa pozwala nam czynić dzieła Boże", podkreślił.
 

Przypomniał, że "w minione niedziele liturgia ukazała nam pełen czułości obraz Jezusa, wychodzącego naprzeciw tłumom i ich potrzebom. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii (J 6,24-35) perspektywa ulega zmianie: to tłum spragniony jest Jezusa, po raz kolejny wyrusza na Jego poszukiwanie".

 

- Ale Jezusowi nie wystarcza, by ludzie Go szukali, chce aby ludzie Go poznali; pragnie, aby poszukiwanie Go i spotkanie z Nim wykraczały poza doraźne zaspokojenie potrzeb materialnych - wskazał Franciszek. - Rozmnożenie chlebów i ryb jest bowiem znakiem wielkiego daru, jaki Ojciec dał ludzkości, a jest nim sam Jezus!

 

Będąc prawdziwym "chlebem życia" Jezus pragnie "zaspokoić nie tylko ciało, lecz także dusze, dając pokarm duchowy, który może zaspokoić najgłębszy głód". - Chodzi o pokarm, który Jezus daje nam każdego dnia: Jego Słowo, Jego Ciało, Jego Krew - wyjaśnił Ojciec Święty.

 

Jednak słuchacze Jezusa pytają: "Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?", myślą bowiem, że "żąda od nich przestrzegania przykazań, aby zyskali inne cuda, takie jak rozmnożenie chleba".

 

- Częstą pokusą jest sprowadzanie religii do praktykowania prawa, dokonując projekcji na naszą relację z Bogiem, relacji między sługami a ich panem: słudzy, by zyskać życzliwość swoich panów, muszą wypełniać zadania, jakie im przypisali. Dlatego tłum chce wiedzieć, jakie działania należy wykonać, aby podobać się Bogu - mówił papież.

 

Tymczasem "Jezus daje odpowiedź nieoczekiwaną: «Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał»". - Dzisiaj te słowa są skierowane również do nas: dzieło Boże polega nie tyle na "czynieniu" rzeczy, lecz na "wierzeniu" w Tego, którego On posłał.

 

Oznacza to, że wiara w Jezusa pozwala nam czynić dzieła Boże. Jeśli damy się wciągnąć w tę relację miłości i zaufania z Jezusem, to będziemy zdolni wypełniać dobre uczynki, mające woń Ewangelii dla dobra i zaspokojenia potrzeb braci - stwierdził papież.

 

Dodał, że "Pan zachęca nas, byśmy nie zapominali, że o ile trzeba troszczyć się o chleb materialny, to jeszcze ważniejsze jest pielęgnowanie relacji z Bogiem, umocnienie naszej wiary w Tego, który jest «chlebem życia», w Tego, który przyszedł, aby zaspokoić nasz głód prawdy, sprawiedliwości i miłości".

 

Przeczytaj pełną treśc dzisiejszego przemówienia Franciszka. >>