Franciszek: młodym ludziom potrzebna jest pasja, a zadaniem wychowawców jest jej zaszczepienie

KAI / pk
data05.09.2018 12:33

(fot. GeorgeVieiraSilva / Shutterstock.com)

O znaczeniu w życiu człowieka sportu i pasji życiowej mówił Ojciec Święty, przyjmując przed audiencją ogólną w Watykanie uczestników oraz organizatorów zawodów motocyklowych Grand Prix San Marino, będących eliminacjami Motocyklowych Mistrzostw Świata.

 

Odbędą się one w roku bieżącym w dniach 7-9 września.


Na wstępie papież podkreślił znaczenie wychowawcze aktywności sportowej. Zaznaczył, że jeśli zachowywane są obowiązujące reguły, to pobudza ona do przezwyciężanie siebie i swego egoizmu, ćwiczy w ofiarności, a także krzewi w relacjach międzyludzkich lojalność, przyjaźń oraz szacunek dla zasad.

 

Ojciec Święty zachęcił do krzewienia w sporcie "wartości humanistycznych i chrześcijańskich, będących podstawą bardziej sprawiedliwego i solidarnego społeczeństwa. Jest to możliwe, ponieważ wydarzenie sportowe wyraża się w uniwersalnym języku, który wykracza poza granice, języki, rasy, religie i ideologie".

 

- Dlatego posiada właściwą sobie zdolność do jednoczenia ludzi, sprzyjając dialogowi i akceptacji - stwierdził Franciszek.

 

Papież dodał, że w życiu ludzi młodych potrzebna jest pasja, a zadaniem wychowawców jest jej zaszczepienie w sercach młodzieży.