"Bądźcie ufni: każde zło zostanie pokonane przez świętość Boga"

KAI/ ed
data27.02.2019 11:42

(fot. Grzegorz Gałązka/galazka.deon.pl)

Przeczytajcie, jakie słowa papież Franciszek skierował specjalnie do Polaków.

 

Oto słowa papieża skierowane do Polaków:

 

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, bądźcie wytrwali w modlitwie, aby świętość Boga naszego Ojca przeniknęła wasze serca i uczyniła was świadkami Jego świętego imienia w waszych rodzinach, wspólnotach i w świecie. Bądźcie ufni: każde zło zostanie pokonane przez świętość Boga. Niech Jego błogosławieństwo stale towarzyszy wam i waszym najbliższym.Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej: Kontynuując refleksję nad modlitwą "Ojcze nasz", zgłębimy dzisiaj pierwszą z jej siedmiu próśb, czyli "Święć się imię Twoje".

 

"Ojcze nasz" jest wzorcem wszelkiej modlitwy chrześcijańskiej, która zawsze składa się z jednej strony, z kontemplacji Boga, Jego tajemnicy, Jego dobroci i piękna, a z drugiej strony, ze szczerej i odważnej prośby o to, co jest nam potrzebne do życia oraz do tego, by dobrze żyć. Pierwszym krokiem w modlitwie chrześcijańskiej jest powierzenie się Bogu, Jego opatrzności. To jakby powiedzieć: "Panie, Ty wszystko wiesz, nie trzeba nawet, bym Tobie mówił o moim cierpieniu, proszę Cię tylko, abyś był tu przy mnie: Ty jesteś moją nadzieją".

 

Franciszek o 7 prośbach, które zawiera modlitwa "Ojcze nasz" >>

 

W prośbie "Święć się imię Twoje" wyraża się cały podziw Jezusa dla piękna i wspaniałości Ojca oraz pragnienie, aby wszyscy Go rozpoznali i pokochali. A jednocześnie pojawia się błaganie, aby Jego imię było uświęcone w nas, w naszej rodzinie, w naszej wspólnocie, na całym świecie. On jest Bogiem, który uświęca, który nas przemienia swoją miłością, ale my także, przez nasze świadectwo, ukazujemy świętość Boga w świecie, uobecniając Jego imię. Kiedy Jezus zaczyna głosić królestwo Boże, zło, które dotyka człowieka, jako pierwsze poniesie konsekwencje rozszerzania się świętości.

 

Złe duchy złorzeczą: "Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży" (Mk 1,24). Dni zła są policzone, zło nie może już nam zaszkodzić: przybył mocarz, który bierze w posiadanie swój dom (por. Mk 3, 23-27). Dlatego modlitwa odpędza wszelki lęk. Ojciec nas miłuje, Syn wznosi ręce wspierając nasze, Duch działa w ukryciu dla odkupienia świata. My nie wahamy się w wątpliwościach. Jedno jest pewne: zło lęka się świętości.W dzisiejszej audiencji udział wzięły między innymi: Młodzież Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku oraz grupa pielgrzymów z Ostrołęki.