Papież Franciszek do Rzymian: poświęcajcie się dla dobra Wiecznego Miasta

KAI / kk
data26.03.2019 11:51

(fot. PAP/EPA/ALESSANDRO DI MEO)

Do poświęcenia się w służbie dla dobra miasta i zamieszkujących w nim osób, zwłaszcza tych, które z jakiegokolwiek powodu znajdują się na marginesie, niemal odrzucone i zapomniane lub doświadczające cierpienia choroby, opuszczenia czy samotności - zachęcił Franciszek w przemówieniu na rzymskim Kapitolu.

 
Papież spotkał się tam dzisiaj z burmistrzem, radnymi Wiecznego Miasta i władzami włoskiego państwa. Cały dzień wizyt rozpoczął od niespodzianki. Rano Ojciec Święty zaskoczył wykładowców i studentów Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego i przybył na uczelnię wygłaszając rozważanie wielkopostne. Z tego tytułu odwołano dwie pierwsze godziny zajęć. Następnie udał się na Kapitol.
 

Papież zwrócił uwagę, że Rzym liczy kilka tysięcy lat historii i na przestrzeni wieków stał się centrum katolicyzmu jest ojczyzną oryginalnej koncepcji prawa, wzorowanej na praktycznej mądrości jego mieszkańców, przez którą napełnił świat swoimi zasadami i instytucjami. Przypomniał, że miasto to jest też miejscem, gdzie zrodziła się cywilizacja grecko-rzymska a męczeńska śmierć świętych Apostołów Piotra i Pawła stała się nasieniem nowych pokoleń chrześcijan.

 

Tu znajdziesz PEŁNY TEKST papieskiego przemówienia do władz Rzymu >>

 

Ponadto miasto to stało się punktem stycznym między kontynentalną północą a światem śródziemnomorskim, między cywilizacją łacińską a germańską, między prerogatywami i uprawnieniami zastrzeżonymi dla władz cywilnych a właściwymi dla władzy duchowej.

 

Papież zaznaczył, że dzięki Ewangelii w Rzymie rozpoczęło się opatrznościowe rozróżnienie między władzą cywilną a religijną, które lepiej odpowiada godności osoby ludzkiej i daje jej przestrzenie wolności i uczestnictwa.

 

Zwrócił uwagę, że Rzym będąc stolicą Włoch i centrum katolicyzmu, w pewnym sensie zobowiązuje władzę doczesną i duchową do nieustannego dialogu, do stałej współpracy we wzajemnym szacunku.

 

Franciszek zaznaczył, że Rzym ma powołanie uniwersalne i jest "zwiastunem misji i ideału zdolnego do przekraczania gór i mórz, o którym można opowiadać wszystkim, bliskim i dalekim, niezależnie od tego do jakiego narodu należą, jakim językiem mówią i niezależnie od koloru ich skóry". Z kolei jako Stolica Następcy św. Piotra jest duchowym punktem odniesienia dla całego świata katolickiego.

 

Franciszek w Loreto podpisał na ołtarzu pod figurą Matki Bożej adhortację "Christus vivit" >>

 

Papież zachęcił władze miasta do wszelkich działań, aby Rzym umiał także w dzisiejszych zmienionych okolicznościach być "światłem cywilizacji i nauczycielem gościnności, który nie traci mądrości przejawiającej się w zdolności do integracji i sprawieniu, by wszyscy poczuli się pełnymi uczestnikami wspólnego losu".

 

Zaznaczył, że Kościół który jest w Rzymie chce pomóc Rzymianom odkryć na nowo poczucie przynależności do tak szczególnej wspólnoty, a dzięki sieci swoich parafii, szkół i instytucji charytatywnych szerokiemu i godnemu pochwały zaangażowaniu w wolontariat, współpracuje z władzami cywilnymi i wszystkimi obywatelami, aby podtrzymać najszlachetniejsze oblicze tego miasta, jego uczucia chrześcijańskiej miłości i zmysłu obywatelskiego.

 

Zachęcił, aby osoby prywatne, siły społeczne i instytucje publiczne, Kościół katolicki i inne wspólnoty religijne, wszyscy poświęcali się w służbie dla dobra miasta i zamieszkujących w nim osób, zwłaszcza tych, które z jakiegokolwiek powodu znajdują się na marginesie, niemal odrzucone i zapomniane lub doświadczające cierpienia choroby, opuszczenia czy samotności.

 

Papież wskazał na przedmieścia Rzymu, które są świadkiem przybycia z wielu krajów licznych imigrantów, którzy uciekli od wojen i ubóstwa, a którzy chcą odbudować swoją egzystencję w warunkach bezpieczeństwa i godnego życia. Zachęcił Rzymian do stawienia czoła temu epokowemu wyzwaniu zgodnie ze swoją szlachetną historią. "Niech Rzym, zapłodniony krwią męczenników umie czerpać ze swej kultury, ukształtowanej przez wiarę w Chrystusa zasoby kreatywności i miłości niezbędne do przezwyciężenia obaw, które grożą zablokowaniem inicjatyw i możliwych dróg. Mogą one sprawić, że miasto rozkwitnie, stanie się bardziej braterskie i stworzy możliwości rozwoju, zarówno obywatelskiego jak i kulturowego, gospodarczego i społecznego. Niech Rzym będzie miastem mostów, a nie murów!" - powiedział Franciszek.

 

Zapewnił, że Stolica Apostolska pragnie coraz bardziej współpracować dla dobra Wiecznego Miasta, w służbie wszystkim, szczególnie najbiedniejszym i najbardziej pokrzywdzonym, na rzecz kultury spotkania i ekologii integralnej.

 

Znany grafficiarz stworzył antypedofilski mural, którym apeluje do Kościoła. Jest na nim papież trzymający małego chłopca >>

 

Papież złożył życzenia, aby wszyscy czuli się w pełni zaangażowani na rzecz osiągnięcia tego celu, żeby wyraźnie potwierdzić idee i siłę codziennego świadectwa najlepszych tradycji Rzymu i jego misji oraz, by sprzyjało to moralnemu i duchowemu odrodzeniu Miasta. Na zakończenie zawierzył Rzymian opiece Matki Bożej, Salus Populi Romani oraz świętych patronów Piotra i Pawła.

 

Po pozdrowieniu grupy osób Ojciec Święty udał się w towarzystwie pani burmistrz na loggię Kapitolu.
 
Papież podziękował Rzymianom za obecność i miłość, jaką żywią dla Następcy Piotra. Zaznaczył, że jego obowiązkiem jako biskupa Rzymu i wszystkich chrześcijan miasta jest konkretne działanie, aby "zawsze zachowywać blask Kościoła, odzwierciedlając światło Chrystusa, który odnawia serca".
 
 
Franciszek zachęcił wszystkich Rzymian, również tych, którzy nie podzielają chrześcijańskiej wiary, aby każdego dnia byli budowniczymi braterstwa i solidarności. "Podobnie jak wielu ludzi na całym świecie, także i wy, obywatele Rzymu, troszczycie się o dobro i wychowanie waszych dzieci. Zależy wam na przyszłości planety i świata, jaki zostawimy przyszłym pokoleniom" - powiedział papież.
 
Zachęcił wszystkich, aby troszczyli się jedni o drugich, byli blisko jedni względem drugich, o wzajemne poszanowanie. "W ten sposób uosobicie w sobie najpiękniejsze wartości tego miasta: wspólnotę zjednoczoną, która zgodnie żyje, która działa nie tylko na rzecz sprawiedliwości, ale w duchu sprawiedliwości" - powiedział Franciszek.
 
Ostatnią grupą, z którą spotkał się papież byli pracownicy rzymskiego magistratu. Ojciec Święty podkreślił znaczenie ich wysiłków, często mało dostrzeganych, i udzielił zgromadzonym apostolskiego błogosławieństwa.