Papież: bogate dziedzictwo duchowe katolicko-żydowskie należy jeszcze bardziej dowartościować

KAI / pk
data15.05.2019 16:55

(fot. giulio napolitano / shutterstock.com)

O możliwości i potrzebie coraz większego dowartościowywania bogatego dziedzictwa katolicko-żydowskiego, o pogłębianiu braterstwa i wspólnego zaangażowania na rzecz potrzebujących mówił Franciszek w orędziu do uczestników dialogu katolicko-żydowskiego.

 

Od 14 do 16 maja w Rzymie odbywa się 24. spotkanie Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności (ILC), którego uczestników papież przyjął po środowej audiencji ogólnej 15 maja w Watykanie.


Na wstępie swego przesłania Ojciec Święty wyraził wdzięczność wszystkim, którzy umożliwili przeprowadzenie tego wydarzenia, a więc Międzynarodowemu Komitetowi Żydowskiemu ds. Konsultacji Międzyreligijnych, Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem, działającej w ramach Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan i Włoskiej Konferencji Biskupiej.


Przypomniał, że od czasu uchwalenia soborowej deklaracji "Nostra aetate" [o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, w 1965] "dialog żydowsko-katolicki przyniósł dobre owoce". Zwrócił uwagę, że obecnie "dzielimy bogate dziedzictwo duchowe, które może i powinno być dowartościowywane, wzrastając we wzajemnym odkrywaniu go na nowo, w braterstwie i we wspólnym angażowaniu się na rzecz innych".


Nawiązując do hasła obecnego spotkania: "Narody, idee i granice w ruchu" papież wyraził zadowolenie, że podjęto takie bieżące zagadnienia jak uchodźcy i szukanie sposobów udzielenia im pomocy, walka z odradzającym się antysemityzmem, prześladowania chrześcijan w różnych częściach świata a także stan dialogu żydowsko-katolicki bogate dziedzictwo duchowego we Włoszech i w Izraelu. Zachęcił uczestników spotkania do dalszego zajmowania się tymi sprawami, dodając, że właśnie "dialog jest drogą do lepszego poznania się i do tworzenia klimatu nie tylko tolerancji, ale także szacunku miedzy religiami".


"Modlę się, aby wasze zebranie mogło być okazją do spotkania się w pokoju i dla pokoju. Niech błogosławieństwo Najwyższego było z wami, dodawało sił wytrwałości i odwagi cierpliwości" - zakończył swe orędzie Franciszek.


W rozmowie z włoską Służbą Wiadomości Religijnych SIR przewodniczący Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem kard. Kurt Koch powiedział, że jednym z najważniejszych zagadnień tego spotkania są uchodźcy i to głównie z ich powodu "Europa dzisiejsza przeżywa obecnie wielki kryzys". Brakuje solidarności, tymczasem wielkie wyzwanie uchodźców "możemy rozwiązać jedynie w duchu większej solidarności między państwami, bo nie możemy pozostawiać niektórych krajów samych sobie, gdy chodzi o przyjmowanie migrantów" - stwierdził szwajcarski kardynał kurialny.


Inne ważne tematy tego spotkania to m.in. narastający, zwłaszcza w Europie, antysemityzm, prześladowania chrześcijan w różnych częściach świata i wolność religijna. "Zagadnienia te dotyczą zarówno żydów, jak i katolików, dlatego bardzo ważna jest wymiana naszych poglądów na te wyzwania oraz wspólne znalezienie rozwiązań" - podkreślił kardynał. Dodał, że jest to również "okazja do pogłębienia przyjaźni miedzy nami, między Kościołem katolickim a judaizmem i to też jest bardzo ważne".


Zwrócił także uwagę, że w Europie religia budzi strach, chociaż swoje problemy mają społeczeństwa, wojsko, policja, studenci. "Ale tylko znaki religijne tworzą problemy, a to oznacza, że nasze społeczeństwa nie mają zdrowej wizji religii i jest to bardzo ważne wyzwanie szczególnie w dzisiejszych społecznościach, które są coraz bardziej wieloreligijne" - podkreślił purpurat kurialny. Jego zdaniem, "jeśli religia traci swe miejsce publiczne i zostaje zepchnięta do sfery prywatnej, tracimy jako społeczeństwo zdolność nawiązywania dialogu z innymi", dlatego "bardzo ważne jest rozmawianie o przestrzeni publicznej dla religii".


Oprócz udziału w obradach uczestnicy obecnego zgromadzenia spotkają się także z uchodźcami syryjskimi, erytrejskimi i afgańskimi w szkole języków i kultury, prowadzonej przez Wspólnotę św. Idziego (Sant’Egidio) w jej rzymskiej siedzibie na Zatybrzu. Jutro rano, na zakończenie, uczestników przyjmie na audiencji prywatnej Ojciec Święty.