"Był przekonany, że nauczanie to nie jest tylko zawód, ale misja". Franciszek o wyjątkowym świętym

KAI/ ed
data16.05.2019 16:17

(fot. Gaby Arevalo/ cathopic.com)

Z odnowionym entuzjazmem wypełniajcie swoją misję wśród młodych, pełnijcie ją z reformatorską odwagą podobnie jak wasz założyciel św. Jan de La Salle, który głosił wszystkim Ewangelię nadziei i miłości. Wezwanie to Papież skierował do członków Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich (Braci Szkolnych), których przyjął na audiencji z okazji 300-lecia śmierci założyciela.


Przywołując postać św. Jana de La Salle Franciszek nazwał go genialnym i twórczym innowatorem na polu edukacji, twórcą nowej wizji szkoły z nową koncepcją nauczania i rolą nauczyciela."Był przekonany, że szkoła to poważna instytucja, do której potrzeba osób odpowiednio przygotowanych. Miał przed oczyma wszystkie niedociągnięcia strukturalne i funkcjonalne niestabilnej instytucji, która potrzebowała porządku i odpowiednich ram. Był przekonany, że nauczanie to nie jest tylko zawód, ale misja - podkreślił Ojciec Święty.

 

Zachęcam was do pogłębiania jego pasji

 

- Otoczył się odpowiednimi osobami do nauczania w szkołach powszechnych, o chrześcijańskiej inspiracji, z odpowiednimi uzdolnieniami do kształcenia. Poświęcił całą energię na ich formację i sam stał się dla nich przykładem i wzorem, który powinni byli wcielać w służbę kościelną i społeczną oraz w promowanie tego, co sam nazywał «godnością nauczyciela.

 

"Papież wskazał także na zaangażowanie św. Jana de La Salle w resocjalizację poprzez edukację i pracę. Tym samym wniósł w życie młodych więźniów nowego ducha, zastępując nim więzienne cele i przymus. Duchowych synów św. Jana zachęcił, aby byli protagonistami kultury zmartwychwstania."Zachęcam was do pogłębiania i naśladowania jego pasji na rzecz ostatnich i odrzuconych.

 

Bądźcie protagonistami kultury zmartwychwstania

 

Nawiązując do jego apostolskiego świadectwa, bądźcie protagonistami «kultury zmartwychwstania», szczególnie w tych miejscach, gdzie przeważa kultura śmierci. Nie ustawajcie w szukaniu tych, którzy przebywają we współczesnych «grobach» zniszczenia, degradacji, trudności i biedy, aby zanieść im nadzieję nowego życia.

 

Pęd do misji nauczania, który uczynił waszego założyciela mistrzem i świadkiem dla jego współczesnych, a także jego nauczanie, mogą jeszcze dziś inspirować wasze projekty i wasze zaangażowanie" - zachęcał Papież.