7 wyjątkowych świętych, którzy potrafili… bilokować

Aleteia.org / kk
data06.07.2018 08:00

(fot. Steven Kamps on Unsplash)

Ci święci potrafili być w dwóch miejscach na raz. Nie ograniczała ich żadna przestrzeń.

 

Bilokacja to szczególny dar towarzyszący niektórym ze świętych. Relacje świadków zeznają, że pojawiali się oni w dwóch miejscach na raz. Zalicza się ją do darów charyzmatycznych, które mają nadprzyrodzony charakter. Tę tajemnicę można przyjąć tylko wtedy, gdy uwierzymy w boską cudowną interwencję.

 

Pierwszą osobą, która przychodzi na myśl, jest najczęściej św. Ojciec Pio. Znany jest przypadek, kiedy był widziany przez kobietę w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy on przebywał we Włoszech.

 

(fot. Roberto Dughetti [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons)

 

Innym razem miał spowiadać, a jednocześnie… ratować zagrożonych katastrofą lotników, którzy go widzieli za szybami samolotu. Kiedy jeden z nich spotkał Ojca Pio, rozpoznawszy go, podziękował mu za ocalenie życia. Wtedy kapucyn zażartował, że za drugim razem nie będzie się zajmować sterami maszyny.

 

Modlitwa do św. ojca Pio o rozeznanie woli Bożej >>

 

Drugim świętym jest Marcin de Porres, służący, u którego radził się sam arcybiskup. Pracował wśród ubogich w Peru, ale jednocześnie był widziany we Francji, w Chinach czy Manili na Filipinach.

 

(fot. Anonymous [Public domain], via Wikimedia Commons)

 

Świętego Jana Bosko spotkał jego współbrat w Hiszpanii, choć salezjanin przebywał w Turynie we Włoszech.

 

(fot. Religious Photography - Theologhia.com / IWoman / CC BY-SA)

 

Święty Antonii Padewski bardzo praktycznie wykorzystywał swój dar. Był w stanie nawiedzać dwa kościoły, które dzieliło kilka kilometrów.

 

(fot. Francisco de Zurbarán [Public domain], via Wikimedia Commons)

 

3 modlitwy do św. Antoniego w trudnych chwilach >>

 

Wielu wierzy, że ogromne sukcesy misyjne św. Franciszka Ksawerego były wsparte przez jego dar, który pozwalał mu głosić Chrystusa w wielu miejscach na raz.

 

(fot. See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons)

 

Dar bilokacji posiadała też św. Faustyna. Opisywała, go w swoim "Dzienniczku".

 

(fot. See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons)

 

 

Hiszpańska legenda głosi, że darem bilokacji była obdarzona też sama Maryja, która nawiedziła św. Jakuba gdy ten ewangelizował Połwysep Iberyjski.